» Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου - Energy Register

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

[27/05/2018 - 9:42 πμ]

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 07.05.2018 πρόσκλησής της, για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί του Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011, δημοσιοποιεί σήμερα τον πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, μόνο για τους συμμετέχοντες που δεν αιτήθηκαν απόκρυψη των στοιχείων τους ή/και των απόψεών τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί για τη συμμετοχή και για την ουσιαστική συμβολή στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 1. Ημερομηνία αποστολής: 05.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: I-236870
  Αποστολέας: ΔΕΗ A.E.
  Επιστολή: DEH(μέγεθος: 352,052 kb)
 2. Ημερομηνία αποστολής: 05.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-237017
  Αποστολέας: ΔΕΠΑ A.E.
  Επιστολή: DEPA(μέγεθος: 10.622,132 kb)

 

 1. Ημερομηνία αποστολής: 05.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-237015
  Αποστολέας: ΕΛΙΝΟΙΛ A.E.
  Επιστολή: ELLINOIL(μέγεθος: 97,277 kb)

 

 1. Ημερομηνία αποστολής: 05.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-237045
  Αποστολέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.
  Επιστολή: EEE(μέγεθος: 94,66 kb)

 

 1. Ημερομηνία αποστολής: 05.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-237240
  Αποστολέας: ΔΕΔΑ A.E.
  Επιστολή: DEDA(μέγεθος: 516,174 kb)

 

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[13/08/2018 - 10:51]
Ένα δεκαήμερο έχει στη διάθεσή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για να παραδώσει τους φακέλους για τα αυθαίρετα σε αιγιαλό...
[13/08/2018 - 10:41]
Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Απριλίου 2018 με νέες εντολές προς τις τράπεζες. Με τις σημερινές εντολές θα...
[13/08/2018 - 10:39]
Σας ενημερώνουμε ότι η κατανεμόμενη μονάδα ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ V θα συμμετέχει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από 14 Αυγούστου 2018 βάσει των...
[13/08/2018 - 10:21]
Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό Νο. 1/2018, Συνολικού Προϋπολογισμού € 49.600,00 με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ