ΑΔΜΗΕ: Αυξημένα έσοδα το 2020 κατά 14,8% εν μέσω πανδημίας - Energy Register - Energy Register

ΑΔΜΗΕ: Αυξημένα έσοδα το 2020 κατά 14,8% εν μέσω πανδημίας

[08/04/2021 - 10:20 μμ]

Σε 286,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ το 2020 έναντι 249,8 εκατ. ευρώ το 2019 όπως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου που έχει ορίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ως αποτέλεσμα της προϋπολογισθείσας επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) της ΑΔΜΗΕ ΑΕ λόγω της υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος.

EBITDA: Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 202,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 14,7% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2019, ως αποτέλεσμα αντίστοιχης αύξησης εσόδων και εξόδων.

EBIT: Το προσαρμοσμένο EBIT του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 114 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,7% έναντι του αντίστοιχου ποσού το 2019, λόγω της επίδρασης των ανωτέρω, σε συνδυασμό με την αύξηση των αποσβέσεων λόγω της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή παγίων την 31.12.2019 και της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης.

Καθαρά Κέρδη: Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 81,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,1% έναντι του 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης των χρηματοοικονομικών εσόδων λόγω της χρήσης ταμειακών διαθεσίμων για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων ως αποτέλεσμα των επιτυχημένων αναχρηματοδοτήσεων του δανεισμού με ευνοϊκότερους όρους, και της αύξησης του πραγματικού φορολογικού συντελεστή. Τα μη προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 84,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,6% έναντι του 2019, κυρίως λόγω των μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι. Κυριότερα εξ αυτών είναι τα λοιπά έσοδα από το έργο του Πολυπόταμου (27,5 εκατ. ευρώ) και η εξοικονόμηση από την κατάργηση έκπτωσης 70% για μειωμένο ρεύμα στους εργαζομένους της Εταιρείας (15,7 εκατ. ευρώ).

CAPEX: Για το 2020, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ σημείωσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ Επενδύσεων, οι οποίες ανήλθαν στα 456,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 83% σε ετήσια βάση. Στις επενδύσεις του 2020 έχουν συνεισφέρει κυρίως η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου (158,6 εκατ. ευρώ), η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής (113,9 εκατ. ευρώ), οι φάσεις Β΄ και  Γ΄ Κυκλάδων (68,6 εκατ. ευρώ), καθώς και η επέκταση του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο (31 εκατ. ευρώ).

Δανεισμός: Το 2020 η Εταιρεία προχώρησε, μεταξύ άλλων, σε αναχρηματοδότηση των δύο κοινοπρακτικών δανείων που είχε πετυχαίνοντας σημαντικά ευνοϊκότερους δανειακούς όρους σχετικά με το επιτόκιο και την περίοδο αποπληρωμής. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση για τη έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ 400 εκατ. με κοινοπραξία Τραπεζών (Εθνική, Alpha, Πειραιώς, Bank of China & ICBC). Το επιτόκιο διαμορφώνεται πλέον σε 2,10% (πλέον Euribor) για τα τρία πρώτα έτη και σε 2,00% (πλέον Euribor)  για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου.

Μέρισμα: Ο ΑΔΜΗΕ θα διανείμει το 2021 μέρισμα ίσο με το 50% των καθαρών κερδών του, ήτοι 42,07 εκατ. ευρώ. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διένειμε τον Μάιο 2020 το μέγιστο προμέρισμα που προβλέπεται από την νομοθεσία για την οικονομική χρήση του 2020, το οποίο αντιστοιχούσε σε 20,6 εκατ. ευρώ ή 0,089 ευρώ ανά μετοχή. Η Διοίκηση θα προτείνει την διανομή του εναπομείναντος ποσού (προσαρμοσμένου στις τρέχουσες δαπάνες) το οποίο ανέρχεται ως μεικτό ποσό σε 4,16 εκατ. ευρώ ή 0,018 ευρώ ανά μετοχή. Επιπλέον, η Διοίκηση θα προτείνει τη διανομή προμερίσματος 0,085 ευρώ ανά μετοχή το 2021, ώστε η συνολική προτεινόμενη καταβολή προς τους μετόχους να ανέλθει στα 0,103 ευρώ ανά μετοχή το τρέχον έτος.

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[19/04/2021 - 5:06]
Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα ο οποίος σηματοδότησε την εκκίνηση της «Εβδομάδος Ενέργειας»...
[19/04/2021 - 5:00]
Επενδυτική «έκρηξη» αναμένεται στα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τα σχέδια τόσο του ΑΔΜΗΕ όσο και του ΔΕΔΔΗΕ. Συνολικά 4,8...
[19/04/2021 - 4:59]
Διαδικτυακή Εκδήλωση – Συζήτηση με θέμα: «Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας στον Αιολικό Κλάδο» διοργανώνει την Τρίτη, 18 Μαΐου 2021 και...
[19/04/2021 - 4:56]
Στήνονται τον επόμενο μήνα εργοτάξια για τα έργα κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου σε τέσσερις πόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ