ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑ - Energy Register - Energy Register

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑ

[01/10/2020 - 1:12 μμ]

Στην καλύτερη εκμετάλλευση της απορριπτόμενης θερμότητας από βιομηχανίες ή/και κτήρια του τριτογενούς τομέα επικεντρώνεται το ερευνητικό έργο EMB3Rs (www.emb3rs.eu), που υλοποιεί το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με 15 εταιρείες και ινστιτούτα από όλη την Ευρώπη. Το έργο, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και θα διαρκέσει για 3 ½ χρόνια.

Στο πλαίσιο του EMB3Rs θα αναπτυχθεί, έως τον Αύγουστο του 2022, μια νέα καινοτόμα ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα επιτρέπει στη βιομηχανία και σε τελικούς καταναλωτές να ανακαλύψουν πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν με οικονομικά βιώσιμο τρόπο την απορριπτόμενη θερμότητα και ψύξη. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει στους χρήστες να εισαγάγουν τεχνικά στοιχεία που αφορούν στην απόρριψη θερμότητας και την ζήτηση θερμικής και ψυκτικής ενέργειας βιομηχανιών ή και κτηρίων του τριτογενούς τομέα. Στη συνέχεια θα προσδιορίζονται οι βέλτιστες τεχνικές λύσεις που προκύπτουν και θα αξιολογείται η τεχνικο-οικονομική σκοπιμότητα υλοποίησής τους. H πλατφόρμα, με γεωγραφικό υπόβαθρο με γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς WGS 84, θα αναπτυχθεί με το ανοιχτού πρωτοκόλλου (open source) σύστημα ενεργειακής μοντελοποίησης OSeMOSYS (www.osemosys.org).

Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία της πλατφόρμας του έργου EMB3Rs θα γίνει εισαγωγή πραγματικών δεδομένων από μελέτες περιπτώσεων διαφορετικών περιοχών της Ευρώπης (https://www.emb3rs.eu/case-studies/). Στην Ελλάδα, το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., θα συλλέξει στοιχεία από βιομηχανίες της Βιομηχανικής Περιοχής Β’ στο Βόλο προκειμένου να εξεταστεί η σκοπιμότητα υλοποίησης μελλοντικής επένδυσης για την εκμετάλλευση της απορριπτόμενης θερμότητας των επιλεγμένων βιομηχανιών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, στον τεχνικό υπεύθυνο του έργου, κ. Γιώργο Γκούμα (ggoumas@cres.gr).

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[23/10/2020 - 5:15]
Διευρύνεται η παρουσία και η εκπροσώπηση του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) μετά και την πραγματοποίηση της 32ης Γενικής Συνέλευσης των...
[23/10/2020 - 5:14]
Σχεδόν το 30% της χρηματοδότησης του δανείου προς τον ΑΔΜΗΕ κάλυψε η Alpha Bank. Πρόκειται για το πρόσφατο κοινοπρακτικο δάνειο ύψους 400...
[23/10/2020 - 5:12]
Το ΕΚ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοθετική πρόταση για την υποχρεωτική εταιρική δέουσα επιμέλεια, ώστε τα προϊόντα που καταναλώνονται...
[23/10/2020 - 5:09]
Μία σειρά από νέα έργα ανέλαβε στην Κύπρο η Suntechnics, θυγατρική του Ομίλου Green Energy. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ