Παράταση ρύθμισης φορολογικών υποχρεώσεων αγροτών που υπέβαλαν αίτηση για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019 – 2020 - Energy Register - Energy Register

Παράταση ρύθμισης φορολογικών υποχρεώσεων αγροτών που υπέβαλαν αίτηση για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019 – 2020

[18/10/2021 - 8:34 πμ]

Αναφορικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΔΑΠΕΕΠ για Υπαγωγή σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, για τα έτη 2019-2020 από αγρότες, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 16, της ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926 (ΦΕΚ Β’ 3152/30.07.2020):
” Δυνητικοί Δικαιούχοι με εκκρεμείς φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις έναντι του κράτους ή των δημοτικών αρχών δεν δύνανται να υπαχθούν σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, εκτός εάν έχουν αναπρογραμματιστεί ή αναβληθεί τέτοιες εκκρεμείς υποχρεώσεις”
Στο πλαίσιο της ανωτέρω διάταξης καλούνται όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι – χρήστες αγροτικών παροχών που υπέβαλαν αιτήσεις για τα έτη 2019-2020, να ρυθμίσουν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες άμεσα (Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως 27/10/2021.

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[03/12/2021 - 7:42]
Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας θα ζητήσει από το Sobranje, το τοπικό κοινοβούλιο, να παρατείνει την κατάσταση της ενεργειακής κρίσης...
[03/12/2021 - 7:33]
Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η τροφοδότηση της Μεγαλόπολης με φυσικό αέριο καθώς το ΥΠΕΝ έδωσε το οκ στο ΔΕΣΦΑ...
[03/12/2021 - 7:28]
Η Office Line, ο διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος λύσεων Cloud και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μετάβαση μεγάλου ποσοστού των...
[03/12/2021 - 3:08]
Τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά με κυψέλες καυσίμου έμοιαζαν κάποτε να είναι το μέλλον της «πράσινης» κινητικότητας. Με τα ηλεκτρικά...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ