» ΔΕΗ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους λιγνίτες Μελίτη και Μεγαλόπολης - Energy Register

ΔΕΗ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους λιγνίτες Μελίτη και Μεγαλόπολης

[30/05/2018 - 6:13 μμ]

Σύμφωνα με τις Δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 19.01.2018 (COMP/38.700 – Ελληνικές αγορές λιγνίτη και ηλεκτρισμού), οι οποίες έγιναν νομικά δεσμευτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 17.04.2018 και το Νόμο 4553/2018 («ο Νόμος») σχετικά με διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») προχωρά με την μεταβίβαση και εισφορά των ακόλουθων περιουσιακών στοιχείων στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα (οι «Αποεπενδυόμενες Επιχειρήσεις»):

Η Αποεπενδυόμενη Επιχείρηση Μεγαλόπολης που θα αποτελείται από τις λιγνιτικές μονάδες Μεγαλόπολη 3 και 4 με τα σχετικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης για τα συνδεόμενα λιγνιτικά κοιτάσματα της Μεγαλόπολης και τη συνδεόμενη εξορυκτική υποδομή, όπως περαιτέρω περιγράφεται από το Νόμο.

Η Αποεπενδυόμενη Επιχείρηση Μελίτης που θα αποτελείται από τη λιγνιτική μονάδα Μελίτη 1, όπως επίσης και το δικαίωμα (και σχετικές άδειες) για οικοδόμηση συμπληρωματικής λιγνιτικής μονάδας καλουμένης Μελίτη 2, μαζί με το ορυχείο της Βεύης, το ορυχείο Κλειδί, το ορυχείο Λόφοι Μελίτη και τη συνδεόμενη εξορυκτική υποδοχή, όπως περαιτέρω περιγράφεται από το Νόμο.

Οι Αποεπενδυόμενες Επιχειρήσεις θα αποσχισθούν και θα εισφερθούν σε δύο θυγατρικές πλήρους ελέγχου της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ σκοπεύει να διαθέσει τις Αποεπενδυόμενες Επιχειρήσεις δια μέσου ενός διεθνούς, ανοικτού και πλήρως ανταγωνιστικού διαγωνισμού προσφορών στο πλαίσιο της Παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση ΕΔΩ

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[13/08/2018 - 10:51]
Ένα δεκαήμερο έχει στη διάθεσή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για να παραδώσει τους φακέλους για τα αυθαίρετα σε αιγιαλό...
[13/08/2018 - 10:41]
Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Απριλίου 2018 με νέες εντολές προς τις τράπεζες. Με τις σημερινές εντολές θα...
[13/08/2018 - 10:39]
Σας ενημερώνουμε ότι η κατανεμόμενη μονάδα ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ V θα συμμετέχει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από 14 Αυγούστου 2018 βάσει των...
[13/08/2018 - 10:21]
Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό Νο. 1/2018, Συνολικού Προϋπολογισμού € 49.600,00 με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ