ΔΕΗ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους λιγνίτες Μελίτη και Μεγαλόπολης

[30/05/2018 - 6:13 μμ]

Σύμφωνα με τις Δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 19.01.2018 (COMP/38.700 – Ελληνικές αγορές λιγνίτη και ηλεκτρισμού), οι οποίες έγιναν νομικά δεσμευτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 17.04.2018 και το Νόμο 4553/2018 («ο Νόμος») σχετικά με διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») προχωρά με την μεταβίβαση και εισφορά των ακόλουθων περιουσιακών στοιχείων στα ακόλουθα νομικά πρόσωπα (οι «Αποεπενδυόμενες Επιχειρήσεις»):

Η Αποεπενδυόμενη Επιχείρηση Μεγαλόπολης που θα αποτελείται από τις λιγνιτικές μονάδες Μεγαλόπολη 3 και 4 με τα σχετικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης για τα συνδεόμενα λιγνιτικά κοιτάσματα της Μεγαλόπολης και τη συνδεόμενη εξορυκτική υποδομή, όπως περαιτέρω περιγράφεται από το Νόμο.

Η Αποεπενδυόμενη Επιχείρηση Μελίτης που θα αποτελείται από τη λιγνιτική μονάδα Μελίτη 1, όπως επίσης και το δικαίωμα (και σχετικές άδειες) για οικοδόμηση συμπληρωματικής λιγνιτικής μονάδας καλουμένης Μελίτη 2, μαζί με το ορυχείο της Βεύης, το ορυχείο Κλειδί, το ορυχείο Λόφοι Μελίτη και τη συνδεόμενη εξορυκτική υποδοχή, όπως περαιτέρω περιγράφεται από το Νόμο.

Οι Αποεπενδυόμενες Επιχειρήσεις θα αποσχισθούν και θα εισφερθούν σε δύο θυγατρικές πλήρους ελέγχου της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ σκοπεύει να διαθέσει τις Αποεπενδυόμενες Επιχειρήσεις δια μέσου ενός διεθνούς, ανοικτού και πλήρως ανταγωνιστικού διαγωνισμού προσφορών στο πλαίσιο της Παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση ΕΔΩ

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[19/10/2018 - 7:05]
Χωρίς όριο στο μέγεθος της ισχύος που μπορεί να κατοχυρώσει ένας επενδυτής και με αύξηση της διαθέσιμης ισχύος για τα...
[19/10/2018 - 7:02]
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού  της  Επιτροπής  των  Ευρωπαϊκών ...
[19/10/2018 - 6:59]
Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός...
[19/10/2018 - 6:56]
Η ΔΕΠΑ συμμετέχει στην 3η transport show, την διεθνή έκθεση Επαγγελματικών Αυτοκινήτων που πραγματοποιείται 18-21 Οκτωβρίου στο MEC Παιανίας με...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ