Ελλάδα: Σχέδιο ανάπτυξης για το μέλλον

[23/05/2018 - 8:15 πμ]

Με ένα κείμενο 106 σελίδων παρουσίασε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος το ολιστικό στρατηγικό σχέδιο της Κυβέρνησης για τη μεταμνημονιακή πολιτική στο υπουργικό συμβούλιο. Το σχέδιο αυτό μάλιστα αναμένεται να συζητηθεί, έπειτα από αίτημα της κ. Φώφης Γεννηματά, στη  Βουλή σήμερα, στην προ ημερησίας συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων.

Η νέα στρατηγική για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, ο μετασχηματισμός των εγχώριων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Target-model,  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στις αγορές λιανικής και χονδρικής κ.λπ.), η υλοποίηση σημαντικού αριθμού έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και σημαντικά έργα για τη βελτίωση της  ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θα καταστήσουν την Ελλάδα βασικό  πόλο για νέες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, αναμένεται ότι όλα τα παραπάνω θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις σε περισσότερους κλάδους της οικονομίας και, δευτερευόντως, θα τονώσουν την εγχώρια παραγωγή και τη βιομηχανία μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής που θα οδηγήσει στη μείωση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της διείσδυσης των ΑΠΕ περίπου στο 28% στην τελική κατανάλωση ενέργειας έως το 2030 (μερίδιο 30% και 50% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 και το 2030 αντίστοιχα), είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν έργα ύψους περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα τονώσουν σημαντικά την ελληνική οικονομία και θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας, μειώνοντας αντίστοιχα την ανεργία στη χώρα. Ταυτόχρονα, η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη χώρα, εκτός από ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων και των μικρών βιομηχανιών που χρησιμοποιούν θερμική ενέργεια. Επίσης, η ενίσχυση των έργων μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου και η σημαντική αύξηση της δυναμικότητας διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας με γειτονικές χώρες (η σημερινή δυναμικότητα NTC είναι περίπου 2400 MW) αναμένεται να μειώσει το κόστος ηλεκτρισμού και κατά συνέπεια να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας και των τοπικών επειχειρήσεων, οι οποίες θα είναι πλέον σε θέση να προσφέρουν φθηνότερα προϊόντα και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Συνολικά, προωθείται η μεταρρύθμιση της ελληνικής αγοράς ενέργειας με την υιοθέτηση του Target Model, τη διασύνδεση των νησιών, την προκήρυξη διαγωνισμών για την εγκατάσταση νέων μονάδων ΑΠΕ, την αναδιάρθρωση της εγχώριας αγοράς ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη βιώσιμη εξόρυξη και τα διεθνή ενεργειακά έργα.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει επίσης καταρτίσει κατάλογο βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων πολιτικών προτεραιοτήτων και προχωρά στην ανάπτυξη του Εθνικού Πλάνου για την Ενέργεια και το Κλίμα.  Είναι σαφές ότι τα επόμενα χρόνια, ειδικά η δεκαετία 2020-2030, θα είναι μια περίοδος  ανάπτυξης για τη χώρα, στην οποία αναμένεται να συνεισφέρει ενεργά  ο ενεργειακός  τομέας.

Η ενεργειακή βιομηχανία στην Ελλάδα έχει σημαντικό δυναμικό τόσο από την άποψη της ανάπτυξης της αγοράς όσο και από τη μείωση του ενεργειακού κόστους.  Ταυτόχρονα, η ασφάλεια του εφοδιασμού και η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας παραμένουν βασική προτεραιότητα και σημαντικό γεωπολιτικό εργαλείο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κυβερνητικές προτεραιότητες στον τομέα της ενέργειας είναι:

 • ο φιλόδοξος περιορισμός των αερίων θερμοκηπίου, διασφαλίζοντας τους εθνικούς και κοινοτικούς στόχους για τις εκπομπές, μέσω της αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ και της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης μέσω της ανακαίνισης των κτιρίων
 • η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) με στόχο την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, Ειδικότερα, η διείσδυση των ΑΠΕ στοχεύει να είναι τουλάχιστον 28% έως το 2030 ενώ το ακριβές ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλιματικού Σχεδίου που θα οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2018.
 • μέτρα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα (νοικοκυριά και δημοσιος τομέας) αλλά και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στον βιομηχανικό τομέα, που συνδέονται με τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής,
 • προσαρμογή των εγχώριων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού στόχου Target Model και των ευρωπαϊκών κωδίκων Φυσικού Αερίου αντίστοιχα, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας,
 • μείωση της ενεργειακής εξάρτησης μέσω της ορθολογικής και βιώσιμης εκμετάλλευσης των εγχώριων πηγών ενέργειας και των διαφοροποιημένων διασυνδέσεων,
 • συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της αποκεντρωμένης παραγωγής και της συμμετοχής των καταναλωτών (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δήμοι και κοινότητες ενέργειας) στην παραγωγή και στις αγορές ενέργειας,
 • την επίτευξη εύλογου και προσιτού κόστους παραγωγής και πώλησης ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών,
 • αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας,
 • μετατροπή της χώρα σε κόμβο μεταφοράς ενέργειας,
 • μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών πρώτων υλών,
 • ικανοποίηση της ανάγκης για ορυκτές πρώτες ύλες με ελάχιστο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

 Δράσεις πολιτικής υπό εκτέλεση

Σημαντικός αριθμός δράσεων βρίσκονται επί του παρόντος σε εφαρμογή όπως η διασύνδεση των μη διασυνδεδεμένων νησιών με την ηπειρωτική χώρα, η μεταρρύθμιση της της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η ενίσχυση της εκμετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών. Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα μέχρι το 2030 (μακροπρόθεσμο πλάνο ενέργειας). Το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα θα λάβει υπόψη τις προαναφερθείσες προτεραιότητες, καθώς και στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, όπως ορίζονται από τις ενεργειακές και κλιματικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   Η πρώτη έκδοση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα αναμένεται το  4ο τρίμηνο του 2018, ενώ η τελική έκδοση θα δημοσιευθεί το 2019 μετά από διαβουλεύσεις με την ΕΕ.

Διασύνδεση των μη διασυνδεδεμένων νησιών

Η διασύνδεση των νησιών των Κυκλάδων με την ηπειρωτική χώρα έχει ήδη ξεκινήσει ενώ σειρά έχει η Κρήτη.  Η διασύνδεση των νησιών των Κυκλάδων θα έχει πολλαπλά οφέλη, καθώς θα επιτρέψει τον παροπλισμό των παλαιών ρυπογόνων πετρελαιοκινητήρων που χρησιμοποιούνται σήμερα στα περισσότερα ελληνικά νησιά, θα μειώσει δραστικά το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα μειώσει περαιτέρω τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα σε τοπικό επίπεδο και θα συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων του 2030 για τις ατμοσφαιρικές εκπομπές και θα επιτρέψει μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο (για τα δίκτυα που παραμένουν απομονωμένα αυτό επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση και λειτουργία καινοτόμων υβριδικών συστημάτων).

Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει ήδη ξεκινήσει από τη ΡΑΕ μια ομάδα εργασίας που εξετάζει την οικονομική σκοπιμότητα της διασύνδεσης των μη συνδεδεμένων νήσων με την ηπειρωτική χώρα. Η διασύνδεση των μη συνδεδεμένων νήσων, ιδιαίτερα της Κρήτης έως το 2023, θα επιτρέψει επίσης την επέκταση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και θα μειώσει σημαντικά το κόστος των ΥΔΥ που χρεώνονται στους καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, αυξάνοντας σημαντικά το εισόδημα των νοικοκυριών.

Νέο σύστημα στήριξης των ΑΠΕ

Ο νόμος 4414/2016 αναθεώρησε το νομικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα των ΑΠΕ με την εισαγωγή ενός νέου καθεστώτος στήριξης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και από μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (HECHP) υψηλής απόδοσης, μέσω ενός προγράμματος πριμοδότησης, προκειμένου να επιτευχθεί η ενσωμάτωση και η συμμετοχή των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε μια καλύτερη βάση κόστους / οφέλους, στηριζόμενο λιγότερο στις υψηλές κρατικές επιδοτήσεις, προς όφελος της κοινωνίας.  Επιπλέον, σύμφωνα με το Ν.4414 / 2016, οι νέες μονάδες ΑΠΕ θα εγκαθίστανται μέσω διαγωνισμών. Στο πλαίσιο αυτό, οι διαδικασίες υποβολής προσφορών για την εγκατάσταση νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ ύψους 2600 MW θα εκδοθούν έως το 2020. Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι το νομοθετικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ ενισχύει την τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του «προγράμματος net metering», το οποίο αντισταθμίζει την παραγόμενη ενέργεια με την καταναλισκόμενη ενέργεια μειώνοντας έτσι τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ προωθήθηκαν νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων, εναρμονισμένη με την προωθημένη αναδιατύπωση των ευρωπαϊκών οδηγιών.

Αναδιάρθρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τη μεταρρύθμιση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενσωματώθηκαν στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Θα ενισχύσουν τις διαδικασίες σύζευξης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις γειτονικές αγορές άλλων χωρών της ΕΕ που διασυνδέονται με την Ελλάδα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού μοντέλου στόχου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προχωρούν στο σχεδιασμό της εφαρμογής του Μοντέλου-στόχου (Target Model) της ΕΕ στην ελληνική χονδρική αγορά ενέργειας με στόχο την προώθηση της διαφάνειας της αγοράς και της ασφάλειας του εμπορίου για τους παραγωγούς και τους προμηθευτές, δίνοντας το σήμα για νέες επενδύσεις, ενισχύοντας την ανταπόκριση στη ζήτηση και την ενσωμάτωση των μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.   Στο πλαίσιο αυτό θα είναι δυνατή η διεξαγωγή συναλλαγών σε τέσσερις αγορές: η ενεργειακή χρηματοπιστωτική αγορά (προθεσμιακή αγορά), η αγορά της προηγούμενης ημέρας, οι ενδοημερήσιες αγορές που θα τεθούν σε εφαρμογή από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Α.Ε. (σύμφωνα με το νόμο 4425/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4512/2018, ο ελληνικός Διαχειριστής της Αγοράς Ηλεκτρισμού, η ΛΑΓΙΕ Α.Ε., καθίσταται μέτοχος) και η αγορά εξισορρόπησης που θα λειτουργεί από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.). Ο κύριος στόχος της προαναφερθείσας μεταρρύθμισης για την Ελλάδα είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της αγοράς χονδρικής και λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντας προσιτές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος των βιομηχανικών και οικιακών καταναλωτών. Παράλληλα, με την εισαγωγή του μοντέλου στόχου και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για την περίπτωση του λιγνίτη, η Ελλάδα προωθεί το άνοιγμα της παραγωγής λιγνίτη και διασφαλίζει ότι η ΔΕΗ θα παραμείνει ανεξάρτητη και θα καταστεί πλήρως βιώσιμη και ανταγωνιστική στη “νέα” αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι η αναδιάρθρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα συνοδεύεται από μεγάλα έργα υποδομής, όπως π.χ. • τη σταδιακή εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. (μέχρι το 2030)

 • τη διασύνδεση των μη διασυνδεδεμένων νησιών με την ηπειρωτική χώρα (ιδίως της Κρήτης),
 • τη νέα γραμμή διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας (έργο Μαρίτσα – Νέα Σάντα) Τη διασύνδεση με την Κρήτη
 • Πρέπει να σημειωθεί ότι τα νέα έργα διασύνδεσης αναμένεται να αυξήσουν την τρέχουσα δυνατότητα NTC από περίπου 2000 MW σε περισσότερα από 3000 MW. Η νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών θα δώσουν την ευκαιρία στους καταναλωτές να συμμετάσχουν στην αγορά μέσω ανταπόκρισης στη ζήτηση, ενώ οι ενεργειακές κοινότητες θα δραστηριοποιηθούν τόσο στην αποκεντρωμένη παραγωγή όσο και

 Διαρθρωτικές συνθήκες για την ανάπτυξη

Ένα πρόγραμμα υποχρεώσεων ενεργειακής απόδοσης που απευθύνεται στους προμηθευτές πετρελαίου και στον τομέα των μεταφορών τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2017, απαιτώντας από τους προμηθευτές ενέργειας να εξοικονομήσουν χρήματα έναντι ενός ετήσιου στόχου, με βάση το μερίδιο αγοράς. Η πρόσφατη εφαρμογή μιας πολιτικής ενεργειακού ελέγχου είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα προόδου για την ενεργειακή απόδοση της βιομηχανίας στην Ελλάδα, προσφέροντας την ευκαιρία στους προμηθευτές να συνεργαστούν με τη βιομηχανία για να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους και να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν από κοινού ένα σύστημα ενεργειακής απόδοσης. Όσον αφορά τον οικοδομικό τομέα, όπου υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες υλοποίησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας λόγω του υψηλού ποσοστού ιδιοκτησίας στην Ελλάδα καιλαμβάνοντας υπόψη το ότι από το 2010 πραγματοποιούνται περιορισμένες νέες οικοδομές, δίνεται έμφαση στην ανακαίνιση των υφιστάμενων στοιχείων των κτηρίων σύμφωνα με νέες υποχρεώσεις απόδοσης, π.χ. βελτιώσεις στη θερμομόνωση. Ταυτόχρονα, υλοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης:  η υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, η ενεργειακή ανβάθμιση των δημόσιων κτιρίων, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, η ενίσχυση και η ανάπτυξη έργων τηλεθέρμανσης και ο  καθορισμός υποχρεωτικής ποσόστωσης με πιο ενεργειακά αποδοτικά οχήματα στον δημόσιο τομέα.

Ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου και ενίσχυση της υποδομής φυσικού αερίου

Στόχος είναι η αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση, ειδικότερα, η αύξηση  της χρήσης για θέρμανση στον οικοδομικό τομέα (οικιακός και τριτογενής τομέας) και ταυτόχρονα για σκοπούς ψύψης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διείσδυση των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης καθώς και στην αύξηση της χρήσης για θέρμανση / ψύξη στη βιομηχανία. Η επέκταση των υφιστάμενων δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Αττική, τη Θεσσαλία και τη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί μέχρι το 2021 ενώ προγραμματίζεται μέχρι το τέλος του ίδιου έτους η κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε νέες γεωγραφικές περιοχές και ειδικότερα στην Κεντρική Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Επιπλέον, προγραμματίζεται η ανάπτυξη υποδομής διανομής CNG (πεπιεσμένου φυσικού αερίου) σε επιλεγμένες περιοχές για την προμήθεια απομακρυσμένων καταναλωτών και πρατηρίων καυσίμων φυσικού αερίου. Η χρήση του φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι ο κύριος τομέας της κατανάλωσης (~ 65%), εξαρτάται από τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και από τις μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα του φυσικού αερίου. Εκτιμάται ότι η μελλοντική κατανάλωση στον τομέα του φυσικού αερίου θα κυμαίνεται ανάλογα με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, τη διείσδυση των ΑΠΕ, το ενεργειακό ισοζύγιο μέσω διασυνδέσεων. Η επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου υποστηρίζεται επίσης από μεταρρυθμιστικές ενέργειες στην αγορά λιανικής, όπως ο διαχωρισμός των εταιρειών διανομής και των εταιρειών εφοδιασμού. Η πλήρης απελευθέρωση της λιανικής αγοράς αερίου αναμένεται να οδηγήσει σε περισσότερες επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού και σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον προς όφελος των καταναλωτών. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κανονισμός Διαχείρισης Δικτύου Διανομής έχει ήδη εκδοθεί ενώ ο Κανονισμός Αδειοδότησης Φυσικού Αερίου και ο Κώδικας Προμήθειας αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Συγκεκριμένα, προς την κατεύθυνση της ελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου, έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες: το Σχέδιο απελευθέρωσης αερίου που ξεκίνησε μέσω των ηλεκτρονικών δημοπρασιών της ΔΕΠΑ για την περίοδο 2017 – 2020, η ενσωμάτωση στο ελληνικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τη μεταφορά φυσικού αερίου των συστημάτων, η ανάπτυξη και η λειτουργία μιας οργανωμένης αγοράς φυσικού αερίου που περιλαμβάνει μια αγορά εξισορρόπησης. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα εφαρμόζει σταδιακά το μοντέλο της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου που θα διασφαλίσει τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας αποτελεσματικής αγοράς χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου. Τα κύρια βήματα για την εξέλιξη αυτή είναι η πλήρης ευθυγράμμιση με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κώδικες δικτύου, η δημιουργία και λειτουργία ενός εικονικού σημείου συναλλαγών, η δημιουργία και λειτουργία μιας πλατφόρμας εξισορρόπησης, η λειτουργία μιας ρυθμιζόμενης αγοράς και η διαπραγμάτευση ευρέος φάσματος των προϊόντων φυσικού αερίου και την αναθεώρηση των συνθηκών πρόσβασης στον τερματικό σταθμό LNG της Ρεβυθούσας με την ολοκλήρωση της επέκτασης της.

Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο είναι και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος, κυρίως για την ενίσχυση της επέκτασης των συστημάτων φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ενδεικτικά τέτοια έργα είναι:

 • ο υπό κατασκευή αγωγός αδριατικής (TAP),
 • ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός (IGB),
 • ο νέος τερματικός σταθμός ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη,
 • η αναβάθμιση του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου LNG και του αγωγού ανατολικής Μεσογείου.
 • Τέλος, η διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας Διανομέων Φυσικού Αερίου που θα καλύπτει μεσοπρόθεσμες ανάγκες σε φυσικό αέριο σε περιόδους υψηλών τιμών.

Βιώσιμη εκμετάλλευση / εξερεύνηση ορυκτών πρώτων υλών και ενεργειακών ορυκτών

Οι ορυκτές πρώτες ύλες και τα ενεργειακά ορυκτά είναι εθνικός πλούτος ζωτικής σημασίας. Υποστηρίζουν τη μεταποιητική βιομηχανία, την οικοδομή και τη γεωργία και εξασφαλίζουν τον ενεργειακό εφοδιασμό τόσο με παραδοσιακά (λιγνίτη) όσο και με ανανεώσιμα καύσιμα (γεωθερμική ενέργεια). Ωστόσο, η εξόρυξη ορυκτών μπορεί να έχει αντίκτυπο στο τοπίο, στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των πληθυσμών που ζουν στις γύρω περιοχές, οι οποίες πρέπει να ελαχιστοποιηθούν με την εφαρμογή μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης πολιτικής για τον ορυκτό πλούτο σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Εκτός από τη διαδικασία υποβολής προσφορών για την εκμετάλλευση / εξερεύνηση υπεράκτιων υδρογονανθράκων, προωθείται ένα νέο “πλαίσιο λατομείων”. Το νέο αυτό πλαίσιο περιλαμβάνει τη γενική μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για όλες τις κατηγορίες λατομείων καθώς και τη νομοθετική παρέμβαση στη γεωθερμική ενέργεια με στόχο την κινητοποίηση των επενδύσεων στον τομέα αυτό και ιδίως την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής θερμοκρασίας για χρήσεις στη γεωργία και στη θέρμανση κτιρίων.

Διαβάστε ολόκληρο το σχέδιο Στρατηγικη_αναπτυξης

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[22/01/2019 - 11:39]
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στην Ρωσία και την Ουκρανία να συζητήσουν ένα διευρωπαϊκοασιατικό πρόγραμμα διαμετακόμισης (transit) του φυσικού αερίου που...
[22/01/2019 - 11:36]
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλιακά συστήματα, συστήματα για την εξοικονόμηση νερού, αλλά και το πρώτο βιοκλιματικό γυμναστήριο σε νησί. Όλα αυτά...
[22/01/2019 - 11:33]
Φέτος, η καθιερωμένη ετήσια πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση της ΕΛΕΤΑΕΝ, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 στο Politia Tennis Club. Σε έναν όμορφο χώρο...
[22/01/2019 - 11:25]
Την Παρασκευή 18.01.2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στο Δημαρχείο Αγιάς μεταξύ του Δημάρχου, κ.Γκουντάρα Α., του Γενικού Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Μπακούρα Λ. και στελεχών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ....
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ