Νέες θέσεις εργασίας στο ΣΕΒ

[12/06/2018 - 8:43 πμ]

Ο ΣΕΒ ενδιαφέρεται να προσλάβει 2 στελέχη, με την εξής περιγραφή:

Θέση 1: Policy advisor (κωδικός PA-1)

 • Σπουδές: Οικονομικές επιστήμες, θετικές επιστήμες
 • Μεταπτυχιακές σπουδές: Οικονομικές επιστήμες, θετικές επιστήμες, πολιτικές επιστήμες
 • Προϋπηρεσία 7+ ετών σε θέματα όπως: Στρατηγικά σχέδια, αναπτυξιακές μελέτες και αναλύσεις, επενδύσεις, πολιτικές ανάπτυξης. Συντονισμός ομάδων και συγγραφή μελετών.
 • Γνώση κλάδων βιομηχανίας – μεταποίησης ή/και νέων τεχνολογιών θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Λοιπές γνώσεις: Άριστα αγγλικά και χρήση εργαλείων MS Office. Πρόσθετη γνώση άλλων κοινοτικών γλωσσών θα αξιολογηθεί θετικά

 Θέση 2: Policy analyst (κωδικός PA-2)

 • Σπουδές: Οικονομικές επιστήμες, θετικές επιστήμες
 • Μεταπτυχιακές σπουδές: Οικονομικές επιστήμες, θετικές επιστήμες, πολιτικές επιστήμες
 • Προϋπηρεσία 2-5 ετών σε θέματα όπως: Αναπτυξιακές μελέτες και μάκρο αναλύσεις, πολιτικές ανάπτυξης.
 • Γνώση κλάδων βιομηχανίας – μεταποίησης ή/και νέων τεχνολογιών θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Λοιπές γνώσεις: Άριστα αγγλικά και χρήση MS Office. Πρόσθετη γνώση άλλων κοινοτικών γλωσσών θα αξιολογηθεί θετικά

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

 • Προθεσμία: 26/6/18, ηλεκτρονικά στο industrial@sev.org.gr
 • Περιεχόμενο αίτησης: Κωδικός θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, στοιχεία επικοινωνίας, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 • Πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας και γνώσεων, συστατικές επιστολές, κτλ μπορούν να ζητηθούν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[19/10/2018 - 7:05]
Χωρίς όριο στο μέγεθος της ισχύος που μπορεί να κατοχυρώσει ένας επενδυτής και με αύξηση της διαθέσιμης ισχύος για τα...
[19/10/2018 - 7:02]
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού  της  Επιτροπής  των  Ευρωπαϊκών ...
[19/10/2018 - 6:59]
Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός...
[19/10/2018 - 6:56]
Η ΔΕΠΑ συμμετέχει στην 3η transport show, την διεθνή έκθεση Επαγγελματικών Αυτοκινήτων που πραγματοποιείται 18-21 Οκτωβρίου στο MEC Παιανίας με...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ