» Νέες θέσεις εργασίας στο ΣΕΒ - Energy Register

Νέες θέσεις εργασίας στο ΣΕΒ

[12/06/2018 - 8:43 πμ]

Ο ΣΕΒ ενδιαφέρεται να προσλάβει 2 στελέχη, με την εξής περιγραφή:

Θέση 1: Policy advisor (κωδικός PA-1)

 • Σπουδές: Οικονομικές επιστήμες, θετικές επιστήμες
 • Μεταπτυχιακές σπουδές: Οικονομικές επιστήμες, θετικές επιστήμες, πολιτικές επιστήμες
 • Προϋπηρεσία 7+ ετών σε θέματα όπως: Στρατηγικά σχέδια, αναπτυξιακές μελέτες και αναλύσεις, επενδύσεις, πολιτικές ανάπτυξης. Συντονισμός ομάδων και συγγραφή μελετών.
 • Γνώση κλάδων βιομηχανίας – μεταποίησης ή/και νέων τεχνολογιών θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Λοιπές γνώσεις: Άριστα αγγλικά και χρήση εργαλείων MS Office. Πρόσθετη γνώση άλλων κοινοτικών γλωσσών θα αξιολογηθεί θετικά

 Θέση 2: Policy analyst (κωδικός PA-2)

 • Σπουδές: Οικονομικές επιστήμες, θετικές επιστήμες
 • Μεταπτυχιακές σπουδές: Οικονομικές επιστήμες, θετικές επιστήμες, πολιτικές επιστήμες
 • Προϋπηρεσία 2-5 ετών σε θέματα όπως: Αναπτυξιακές μελέτες και μάκρο αναλύσεις, πολιτικές ανάπτυξης.
 • Γνώση κλάδων βιομηχανίας – μεταποίησης ή/και νέων τεχνολογιών θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Λοιπές γνώσεις: Άριστα αγγλικά και χρήση MS Office. Πρόσθετη γνώση άλλων κοινοτικών γλωσσών θα αξιολογηθεί θετικά

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

 • Προθεσμία: 26/6/18, ηλεκτρονικά στο industrial@sev.org.gr
 • Περιεχόμενο αίτησης: Κωδικός θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, στοιχεία επικοινωνίας, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 • Πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας και γνώσεων, συστατικές επιστολές, κτλ μπορούν να ζητηθούν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[13/08/2018 - 10:51]
Ένα δεκαήμερο έχει στη διάθεσή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για να παραδώσει τους φακέλους για τα αυθαίρετα σε αιγιαλό...
[13/08/2018 - 10:41]
Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Απριλίου 2018 με νέες εντολές προς τις τράπεζες. Με τις σημερινές εντολές θα...
[13/08/2018 - 10:39]
Σας ενημερώνουμε ότι η κατανεμόμενη μονάδα ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ V θα συμμετέχει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από 14 Αυγούστου 2018 βάσει των...
[13/08/2018 - 10:21]
Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό Νο. 1/2018, Συνολικού Προϋπολογισμού € 49.600,00 με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ