Νέες θέσεις εργασίας στο ΣΕΒ

[12/06/2018 - 8:43 πμ]

Ο ΣΕΒ ενδιαφέρεται να προσλάβει 2 στελέχη, με την εξής περιγραφή:

Θέση 1: Policy advisor (κωδικός PA-1)

 • Σπουδές: Οικονομικές επιστήμες, θετικές επιστήμες
 • Μεταπτυχιακές σπουδές: Οικονομικές επιστήμες, θετικές επιστήμες, πολιτικές επιστήμες
 • Προϋπηρεσία 7+ ετών σε θέματα όπως: Στρατηγικά σχέδια, αναπτυξιακές μελέτες και αναλύσεις, επενδύσεις, πολιτικές ανάπτυξης. Συντονισμός ομάδων και συγγραφή μελετών.
 • Γνώση κλάδων βιομηχανίας – μεταποίησης ή/και νέων τεχνολογιών θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Λοιπές γνώσεις: Άριστα αγγλικά και χρήση εργαλείων MS Office. Πρόσθετη γνώση άλλων κοινοτικών γλωσσών θα αξιολογηθεί θετικά

 Θέση 2: Policy analyst (κωδικός PA-2)

 • Σπουδές: Οικονομικές επιστήμες, θετικές επιστήμες
 • Μεταπτυχιακές σπουδές: Οικονομικές επιστήμες, θετικές επιστήμες, πολιτικές επιστήμες
 • Προϋπηρεσία 2-5 ετών σε θέματα όπως: Αναπτυξιακές μελέτες και μάκρο αναλύσεις, πολιτικές ανάπτυξης.
 • Γνώση κλάδων βιομηχανίας – μεταποίησης ή/και νέων τεχνολογιών θα αξιολογηθεί θετικά.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Λοιπές γνώσεις: Άριστα αγγλικά και χρήση MS Office. Πρόσθετη γνώση άλλων κοινοτικών γλωσσών θα αξιολογηθεί θετικά

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

 • Προθεσμία: 26/6/18, ηλεκτρονικά στο industrial@sev.org.gr
 • Περιεχόμενο αίτησης: Κωδικός θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, στοιχεία επικοινωνίας, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 • Πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας και γνώσεων, συστατικές επιστολές, κτλ μπορούν να ζητηθούν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[15/06/2018 - 8:20]
Δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Λειτουργό Αγοράς  Ηλεκτρικής Ενέργειας το Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μαρτίου-Απριλίου 2018   Δείτε...
[15/06/2018 - 8:14]
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος διοίκησης της απόδοσης, που θα συνδέει τις στρατηγικές προτεραιότητες του...
[15/06/2018 - 8:08]
Με τη σύμβαση αυτή ο ΑΔΜΗΕ αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην άρτια παροχή υπηρεσιών πρόγνωσης...
[15/06/2018 - 8:00]
Παρατείνεται  η ημερομηνία υποβολής προσφορών κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και ορίζεται ως νέα η 28η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ