ΡΑΕ: Έγκριση Επικαιροποίησης για το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης

[26/06/2018 - 9:44 μμ]

Με την υπ’ αρ. 500/2018 απόφαση η ΡΑΕ ενέκρινε την επικαιροποίηση του σχεδίου Προληπτικής Δράσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις άρθρων 8 και 9 του Κανονισμού 2017/1938 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2010/994 .

Το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης καταρτίστηκε από τη ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179, 22.08.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.

Αποσκοπεί στην εξάλειψη των κινδύνων που εντοπίστηκαν από τη Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας, μέσω της υλοποίησης κατάλληλων ενεργειών που μπορεί να περιλαμβάνουν τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων, την υλοποίηση έργων υποδομής, τη σύναψη διμερών συμφωνιών σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο κλπ. Επιπλέον εξετάστηκε η ικανότητα συμμόρφωσης με τον Κανόνα για την υποδομή (Κανόνας Ν-1) πριν και μετά την εφαρμογή των σχεδιαζόμενων μέτρων, καθώς επίσης και ένα σύνολο επικουρικών μέτρων και υποχρεώσεων που ενισχύουν την πρόληψη και την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

Το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης αναπτύσσεται σε βάθος χρόνου από τη ΡΑΕ σε στενή συνεργασία με στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Προκειμένου για την εκπόνηση του Σχεδίου απαιτήθηκε εκτενής διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ συμβουλευτικό ρόλο παρείχε το ερευνητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Joint Research Center).

 

 

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[15/07/2019 - 11:08]
«Επιδιώκουμε ένα σχέδιο σωτηρίας για τη ΔΕΗ. Ένα σχέδιο σωτηρίας για τους υπαλλήλους και για την επιχείρηση» τονίζει σε συνέντευξή...
[15/07/2019 - 10:30]
Το Πράσινο Ταμείο, Αποφασίζει (ΔΣ 161.2/2019) την εκδήλωση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για τη «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2019...
[15/07/2019 - 9:50]
Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνεται η μετάθεση για τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τον...
[15/07/2019 - 9:48]
Σε εφαρμογή του άρθρου 118 του ν.4001/201 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 98 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α 5, 17.01.2018),...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ