ΥΠΕΝ: Μητρώο Επιχειρήσεων παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών

[11/07/2018 - 3:03 μμ]

Στη Διαύγεια αναρτήθηκε η απόφαση του ΥΠΕΝ που αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών και επιθυμούν την καταχώρησή τους στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την απόφαση:

α) Καθορίζεται το περιεχόµενο των έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που παρέχονται/εκτελούνται/υλοποιούνται/πραγµατοποιούνται από τις εγγεγραµµένες επιχειρήσεις στο Μητρώο Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών.

β) Καθορίζεται το περιεχόµενο του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών και ορίζεται η Αρµόδια Υπηρεσία για την τήρησή του. Ειδικότερα, καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης, η διαδικασία, τα κριτήρια και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σε αυτό – καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.

γ) Θεσπίζεται Κώδικας ∆εοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, στον οποίο αναφέρονται οι αρχές και τις δεσµεύσεις τις οποίες τηρούν οι εγγεγραµµένες στο αντίστοιχο Μητρώο, Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, προκειµένου να επιτευχθεί η εύρυθµη λειτουργία και η σωστή ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

Σε ότι αφορά το περιεχόμενο των ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 3 της κείμενης νομοθεσίας, αυτές αφορούν σε :

α) τοποθέτηση, αντικατάσταση, αναβάθµιση, συντήρηση, λειτουργία ή/και ρύθµιση παραµέτρων λειτουργίας ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, φωτισµού και µεταφορικών µέσων,

β) ενεργειακή αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους,

γ) εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας,

δ) εγκατάσταση, αντικατάσταση, αναβάθµιση, συντήρηση, λειτουργία ή/και ρύθµιση ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων παραγωγής ενέργειας και συστηµάτων ΑΠΕ.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο

mitroo_epiheiriseon_parohis_energeiakon_ypiresion

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[20/07/2018 - 12:49]
«Αξιοποιούμε κάθε μέσο για να ακυρώσουμε το νόμο» Η οργάνωση του αγώνα και των κινητοποιήσεων αλλά και οι επόμενες πρωτοβουλίες...
[20/07/2018 - 12:40]
Πρόκειται για ένα νέο δάνειο της ΕΤΕπ, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Σύμφωνα με την ανακοίνωση...
[20/07/2018 - 12:29]
Επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε 43 πόλεις της Περιφέρειας, και στα μεγάλα νησιά (Κρήτη, Ρόδο, Μυτιλήνη, Σάμο και Χίο)...
[20/07/2018 - 12:18]
Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Σωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε. ξεκίνησε τις παραδόσεις των σωλήνων χάλυβα για...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ