ΥΠΕΝ: Μητρώο Επιχειρήσεων παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών

[11/07/2018 - 3:03 μμ]

Στη Διαύγεια αναρτήθηκε η απόφαση του ΥΠΕΝ που αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών και επιθυμούν την καταχώρησή τους στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την απόφαση:

α) Καθορίζεται το περιεχόµενο των έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που παρέχονται/εκτελούνται/υλοποιούνται/πραγµατοποιούνται από τις εγγεγραµµένες επιχειρήσεις στο Μητρώο Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών.

β) Καθορίζεται το περιεχόµενο του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών και ορίζεται η Αρµόδια Υπηρεσία για την τήρησή του. Ειδικότερα, καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης, η διαδικασία, τα κριτήρια και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σε αυτό – καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.

γ) Θεσπίζεται Κώδικας ∆εοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, στον οποίο αναφέρονται οι αρχές και τις δεσµεύσεις τις οποίες τηρούν οι εγγεγραµµένες στο αντίστοιχο Μητρώο, Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, προκειµένου να επιτευχθεί η εύρυθµη λειτουργία και η σωστή ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

Σε ότι αφορά το περιεχόμενο των ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 3 της κείμενης νομοθεσίας, αυτές αφορούν σε :

α) τοποθέτηση, αντικατάσταση, αναβάθµιση, συντήρηση, λειτουργία ή/και ρύθµιση παραµέτρων λειτουργίας ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, φωτισµού και µεταφορικών µέσων,

β) ενεργειακή αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους,

γ) εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας,

δ) εγκατάσταση, αντικατάσταση, αναβάθµιση, συντήρηση, λειτουργία ή/και ρύθµιση ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων παραγωγής ενέργειας και συστηµάτων ΑΠΕ.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο

mitroo_epiheiriseon_parohis_energeiakon_ypiresion

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[18/02/2019 - 10:15]
Αυτοψία στη λατομική ζώνη μεταξύ των χωριών του Μεσαίου, του Μονολόφου και του Μελισσοχωρίου, πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου ο...
[18/02/2019 - 10:11]
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα «Συζητάμε ελεύθερα για την Αιολική στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Έκθεσης...
[18/02/2019 - 10:03]
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης των Φ/Β σταθμών των επιτυχόντων στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία του...
[18/02/2019 - 9:58]
Η ΡΑΕ δημοσιοποιεί την Έκθεση για το Πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), ή...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ