Μελέτη: Οι θαλάσσιες ΑΠΕ ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο για το θαλάσσιο οικοσύστημα - Energy Register - Energy Register

Μελέτη: Οι θαλάσσιες ΑΠΕ ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο για το θαλάσσιο οικοσύστημα

[12/06/2020 - 11:03 πμ]

Οι γεννήτριες θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (MRE), όπως οι μετατροπείς κυματικής ενέργειας, επιδρούν ελάχιστα στη θαλάσσια ζωή, σύμφωνα με την έκθεση State of the Science 2020, η οποία κυκλοφόρησε στο Ocean Energy Systems.

Σύμφωνα με την έκθεση οι MRE που έχουν τοποθετηθεί μέχρι σήμερα έχουν σημειώσει μηδενικές συγκρούσεις με τα θαλάσσια θηλαστικά, τα ψάρια ή τα πτηνά του οικοσυστήματος.

Σύμφωνα με τη μελέτη δεν έχουν διαπιστωθεί ενδείξεις βλάβης που να έχει προκληθεί από  υποθαλάσσιο θόρυβο προερχόμενο από συσκευές ή από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που προέρχονται από ηλεκτρικά καλώδια.

Αναφέρεται επιπλέον ότι δεν συντελέστηκαν σημαντικές αλλαγές στο οικοσύστημα προκαλούμενες από τις συσκευές MRE, ενώ οι πιθανές αλλαγές στα ωκεανογραφικά συστήματα ή ο κίνδυνος εμπλοκή θαλάσσιων ζώων με συστήματα πρόσδεσης ή καλώδια είναι πολύ χαμηλός.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια από επιστήμονες απ’ όλον τον κόσμο του τομέα της θαλάσσιας έρευνας.  Η έκθεση συντάχθηκε κατόπιν εξέτασης μελετών αλλά και δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις των συσκευών MRE και διαπιστώθηκε ότι ο πιθανός αντίκτυπός τους στη θαλάσσια ζωή είναι μη ανιχνεύσιμος ή πιθανώς μικρός.

Σαφώς, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες υπάρχουν ακόμα αβεβαιότητες σχετικά με ορισμένα ζητήματα, καθότι ο αριθμός των συσκευών MRE των οποίων τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν είναι περιορισμένος.

Σημειώνεται ότι η θαλάσσια ανανεώσιμη ενέργεια παράγεται από τα κύματα, την παλίρροια, τα ρεύματα του ωκεανού, καθώς και από τη θερμοκρασία ωκεανών και τη ροή των μεγάλων ποταμών.

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[10/07/2020 - 4:44]
Για την πρόοδο της υλοποίησης του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας στην μετά...
[10/07/2020 - 4:17]
Σημαντικά είναι τα οφέλη από τη χρήση υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων καθώς μειώνουν τις εκπομπές ρύπων ακόμη και εάν η...
[10/07/2020 - 3:51]
Στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο (European Clean Hydrogen Alliance) συμμετέχει η ΔΕΠΑ, μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου της, κ....
[10/07/2020 - 3:12]
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημήτρης Οικονόμου, δίνει παράταση στην προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους δήμους της χώρας για συμμετοχή στο...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ