Διαγωνισμοί ΑΠΕ - Αποτελέσματα των δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις - Energy Register - Energy Register

Διαγωνισμοί ΑΠΕ – Αποτελέσματα των δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις

[28/07/2020 - 9:34 πμ]

Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία ο πρώτος κύκλος των ανταγωνιστικών διαδικασιών προσφορών για Φ/Β και Αιολικές Εγκαταστάσεις:

 Εξαντλήθηκαν οι Δημοπρατούμενες ποσότητες σε κάθε μία από τις Κατηγορίες Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις) και ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις).

 Υπήρξε σημαντική μείωση των τιμών από τις τιμές εκκίνησης που έφτασαν έως το ποσοστό 20,94% προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

Υπ’ αριθ. 1142/2020 Απόφαση ΡΑΕ ( ΑΔΑ: ………………

Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20MW)

Στις 27 Ιουλίου 2020 και από τις 10:00 π.μ. έως τις 10:30 π.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤20MW) για Δημοπρατούμενη Ισχύ 142.447.982 Watt και τιμή εκκίνησης τα 63 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 52 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 532 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 62,45 €/MWh έως 45,84 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή είναι της τάξης του 49,81 €/MWh, δηλαδή παρατηρήθηκε σημαντική μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 20,94%.

Με βάση τους κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 141.933.175 Watt, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 514.807 Watt.

Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWIND ≤50MW).

Στις 27 Ιουλίου 2020 και από τις 12:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWIND ≤50MW) για Δημοπρατούμενη Ισχύ 481.450.000 Watt με τιμή εκκίνησης τα 62,99 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 25 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 118 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 57,7 €/MWh έως 53,86 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 55,67 €/MWh, δηλαδή υπήρξε σημαντική μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 11,62%.

Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 471.825.000 Watt, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 9.625.000 Watt.

Απόφαση 1142-2020

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[05/08/2020 - 1:01]
Αδυνατώ να κατανοήσω την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Τι είπε για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και τα...
[05/08/2020 - 12:54]
Σε αναστολή χορήγησης της οικονομικής συμμετοχής της στο πρόγραμμα συνταξιοδοτικής αποζημίωσης από τις αρχές Οκτωβρίου προχωρά η πετρελαϊκή κοινοπραξία Exxon...
[05/08/2020 - 12:44]
Η Vestas ήρθε σε συμφωνία με τη Vena Energy για την παροχή υπηρεσιών και συντήρησης ανεμογεννητριών Gamesa που είναι εγκατεστημένες...
[05/08/2020 - 12:18]
Η RWE πρόκειται να παρέχει 50MW ηλεκτρικής ενέργειας στη γερμανική εταιρεία Bosch από έργα ηλιακής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια θα...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ