Διαγωνισμός ΑΠΕ: Αποτελέσματα της ανταγωνιστικής διαδικασίας του Δεκεμβρίου 2019 - Energy Register - Energy Register

Διαγωνισμός ΑΠΕ: Αποτελέσματα της ανταγωνιστικής διαδικασίας του Δεκεμβρίου 2019

[08/01/2020 - 8:52 πμ]

Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία ο δεύτερος κύκλος των ανταγωνιστικών διαδικασιών για Φ/Β και Αιολικές Εγκαταστάσεις:  

· Εξαντλήθηκαν οι Δημοπρατούμενες ποσότητες σε κάθε μία από τις

Κατηγορίες Ι (Φ/Β σταθμοί) και ΙΙ (Αιολικοί σταθμοί)  

·Επελέγησαν:

-17 έργα Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος ~105 MW  

-7 έργα Αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος 225 MW

·Υπήρξε σημαντική μείωση των τιμών από τις τιμές εκκίνησης που έφτασαν έως το ποσοστό 15,4 % προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

Υπ’ αριθ. 1246/2019 Απόφαση ΡΑΕ

Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤ 20MW)

Στις 12 Δεκεμβρίου 2019 και από τις 10:00 π.μ έως τις 10:30 π.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤ 20MW) για Δημοπρατούμενη Ισχύ ~105,46 MW και τιμή εκκίνησης τα 66,02 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 43 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 130 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Επελέγησαν 17 έργα συνολικής ισχύος ~105MW μέσω της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Τιμές Αναφοράς που κυμάνθηκαν από 65,99 €/MWh έως 53,82 €/MWh και με μεσοσταθμική τιμή της τάξης του 59,98 €/MWh, δηλαδή υπήρξε μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 9,15%.

Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους 17 επιλεγέντες ανήλθε σε 105.089.970 W (~105,09 MW), δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 374.651 W (~ 0,375 MW).

Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWind ≤ 50MW)

Στις 12 Δεκεμβρίου 2019 και από τις 12:00 π.μ έως τις 12:30 μ.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWind < 50 MW) για Δημοπρατούμενη Ισχύ 225,45 MW με τιμή εκκίνησης τα 68,25 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 16 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 114 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Επελέγησαν 7 έργα συνολική ισχύος 224MW με Τιμές Αναφορές που κυμάνθηκαν από 61,94 €/MWh έως 55,77 €/MWh και με μεσοσταθμική τιμή που ανήλθε σε 57,74 €/MWh, δηλαδή υπήρξε μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 15,4%.

Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους 7 επιλεγέντες ανήλθε σε 224.000.000 W (224 ΜW), δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 1.450.000 W (1,45 MW).

Δείτε τους σχετικούς πίνακες και την απόφαση στους παρακάτω συνδέσμους:

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[10/07/2020 - 4:44]
Για την πρόοδο της υλοποίησης του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας στην μετά...
[10/07/2020 - 4:17]
Σημαντικά είναι τα οφέλη από τη χρήση υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων καθώς μειώνουν τις εκπομπές ρύπων ακόμη και εάν η...
[10/07/2020 - 3:51]
Στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο (European Clean Hydrogen Alliance) συμμετέχει η ΔΕΠΑ, μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου της, κ....
[10/07/2020 - 3:12]
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημήτρης Οικονόμου, δίνει παράταση στην προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους δήμους της χώρας για συμμετοχή στο...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ