Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο δεύτερος κύκλος των ανταγωνιστικών διαδικασιών προσφορών για Φ/Β και Αιολικές Εγκαταστάσεις

[04/07/2019 - 10:35 πμ]

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο δεύτερος κύκλος των ανταγωνιστικών διαδικασιών προσφορών για Φ/Β και Αιολικές Εγκαταστάσεις:

  • – Εξαντλήθηκαν οι Δημοπρατούμενες ποσότητες σε κάθε μία από τις Κατηγορίες Ι και ΙΙ.
  • – Υπήρξε σημαντική μείωση των τιμών από τις τιμές εκκίνησης που έφτασαν έως το ποσοστό 9,37% προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

Υπ’ αριθ. 705/2019 Απόφαση ΡΑΕ ( ΑΔΑ: 6ΡΨ0ΙΔΞ-ΕΦΜ )

Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος ≤20MW).

Στις 01 Ιουλίου 2019 και από τις 10:00 π.μ έως τις 10:30 π.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος ≤20MW)  για Δημοπρατούμενη Ισχύ 143,041129 MW και τιμή εκκίνησης τα 69,26 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 68 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 275 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 67,7 €/MWh έως 61,95 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή είναι της τάξης του 62,78 €/MWh, δηλαδή υπήρξε μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 9,37%.

Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική Ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 142.883.940 W (~142,88 MW), δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 157,1894kW.

Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος Wind ≤50MW).

Στις 01 Ιουλίου 2019 και από τις 12:00 π.μ έως τις 12:30 μ.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος Wind<50MW) για Δημοπρατούμενη Ισχύ 186,964286 MW με τιμή εκκίνησης τα 69,18 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 12 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 37 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 69,18 €/MWh έως 59,09 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 67,32 €/MWh, δηλαδή υπήρξε μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 2,7%.

Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική Ισχύς που Κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 179.550.000 W, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 7,414286MW.

Πίνακας 1: Επιλεγέντες Συμμετέχοντες της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της κατηγορίας «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/Φωτοβολταϊκά – Κατηγορία Ι» [υπ’ αριθμ. 2/2019 Προκήρυξη]

Πίνακας 2: Επιλεγέντες Συμμετέχοντες της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της κατηγορίας «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/Αιολικά – Κατηγορία ΙΙ» [υπ’ αριθμ. 3/2019 Προκήρυξη]

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[15/07/2019 - 11:08]
«Επιδιώκουμε ένα σχέδιο σωτηρίας για τη ΔΕΗ. Ένα σχέδιο σωτηρίας για τους υπαλλήλους και για την επιχείρηση» τονίζει σε συνέντευξή...
[15/07/2019 - 10:30]
Το Πράσινο Ταμείο, Αποφασίζει (ΔΣ 161.2/2019) την εκδήλωση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για τη «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2019...
[15/07/2019 - 9:50]
Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνεται η μετάθεση για τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τον...
[15/07/2019 - 9:48]
Σε εφαρμογή του άρθρου 118 του ν.4001/201 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 98 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α 5, 17.01.2018),...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ