Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο δεύτερος κύκλος των ανταγωνιστικών διαδικασιών προσφορών για Φ/Β και Αιολικές Εγκαταστάσεις

[04/07/2019 - 10:35 πμ]

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο δεύτερος κύκλος των ανταγωνιστικών διαδικασιών προσφορών για Φ/Β και Αιολικές Εγκαταστάσεις:

  • – Εξαντλήθηκαν οι Δημοπρατούμενες ποσότητες σε κάθε μία από τις Κατηγορίες Ι και ΙΙ.
  • – Υπήρξε σημαντική μείωση των τιμών από τις τιμές εκκίνησης που έφτασαν έως το ποσοστό 9,37% προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

Υπ’ αριθ. 705/2019 Απόφαση ΡΑΕ ( ΑΔΑ: 6ΡΨ0ΙΔΞ-ΕΦΜ )

Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος ≤20MW).

Στις 01 Ιουλίου 2019 και από τις 10:00 π.μ έως τις 10:30 π.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος ≤20MW)  για Δημοπρατούμενη Ισχύ 143,041129 MW και τιμή εκκίνησης τα 69,26 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 68 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 275 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 67,7 €/MWh έως 61,95 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή είναι της τάξης του 62,78 €/MWh, δηλαδή υπήρξε μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 9,37%.

Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική Ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 142.883.940 W (~142,88 MW), δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 157,1894kW.

Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος Wind ≤50MW).

Στις 01 Ιουλίου 2019 και από τις 12:00 π.μ έως τις 12:30 μ.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος Wind<50MW) για Δημοπρατούμενη Ισχύ 186,964286 MW με τιμή εκκίνησης τα 69,18 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 12 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 37 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 69,18 €/MWh έως 59,09 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 67,32 €/MWh, δηλαδή υπήρξε μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 2,7%.

Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική Ισχύς που Κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 179.550.000 W, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 7,414286MW.

Πίνακας 1: Επιλεγέντες Συμμετέχοντες της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της κατηγορίας «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/Φωτοβολταϊκά – Κατηγορία Ι» [υπ’ αριθμ. 2/2019 Προκήρυξη]

Πίνακας 2: Επιλεγέντες Συμμετέχοντες της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της κατηγορίας «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/Αιολικά – Κατηγορία ΙΙ» [υπ’ αριθμ. 3/2019 Προκήρυξη]

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[23/09/2019 - 11:07]
Τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης κορυφής στην Αθήνα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή για την...
[23/09/2019 - 10:58]
Ελκυστικές προσιτές και προσβάσιμες δημόσιες μεταφορές, καθαρά οχήματα, ασφάλεια στις μετακινήσεις με τα αυτοκίνητα, το πνεύμα της συνεπιβίβασης, ποδηλατικές υποδομές,...
[23/09/2019 - 10:53]
Αφού απαγόρευσε τη χρήση πλαστικού μίας χρήσης πριν μερικούς μήνες, ο ΟΗΕ στρέφεται στην πράσινη ενέργεια με 193 ηλιακά πάνελ...
[23/09/2019 - 10:50]
Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να έρθει στη Βουλή διάταξη για την κατάργηση των δημοπρασιών NOME, αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων,...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ