Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ της Κατηγορίας ΙV της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ (υπ’ αριθ. 230/2019 Απόφαση ΡΑΕ – ΦΕΚ Β’ 656/2019)

[11/04/2019 - 8:21 πμ]

Θέμα: «Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ και Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από το στάδιο Β’ της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την Κατηγορία IV σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 230/2019 Απόφαση της ΡΑΕ και στην υπ’ αριθμ. 1/2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ Β’ 656/28.02.2019)»

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.1.2 και 13.2 της υπ’ αριθμ. 1/2019 Προκήρυξης, σας ενημερώνει για την έκδοση της υπ’ αριθμ. 419/2019 Απόφασής της, με την οποία καταρτίστηκε ο Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙV.

α/α Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ID)
1 30130
2 30255
3 30256
4 30284
5 30287
6 30317
7 30338
8 30354
Σύνολο Ισχύος Κατηγορίας ΙV (MW) 637,78

και υπολογίστηκε η Δημοπρατούμενη Ισχύς της εν λόγω κατηγορίας σε 455,56 MW

Απόφαση ΡΑΕ με αριθμό 419/10.04.2019

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, οι Συμμετέχοντες στο Στάδιο Β’ για την Ανταγωνιστική Διαδικασία Κατηγορίας ΙV θα ενημερωθούν και θα μπορούν να λάβουν μέρος στις εικονικές δημοπρασίες προκειμένου να εκπαιδευτούν στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική δημοπρασία 
Κατηγορία Ι
V (Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών) 
θα πραγματοποιηθεί τη

Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 – 10:30 π.μ..

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[25/04/2019 - 10:58]
Η κυβέρνηση της Λευκορωσίας γνωστοποίησε ότι οι αρχές της γειτονικής Πολωνίας αποφάσισαν να διακόψουν επ’ αόριστον τη μεταφορά ρωσικού αργού...
[25/04/2019 - 10:49]
Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το 2018.Αξίζει να σημειωθεί πως  στη σχετική έκθεση δεν περιλαμβάνονται τα...
[25/04/2019 - 10:31]
Ανησυχία, προβληματισμός και απογοήτευση επικρατεί στους εργαζομένους του Ομίλου ΔΕΗ μετά τη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας για το...
[25/04/2019 - 10:28]
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ Στα 23 χρόνια αδιάλειπτης δράσης του, το Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ έχει κατ’...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ