ΡΑΕ: Χορήγηση άδειας στη ΔΕΗ για εκπροσώπηση παραγωγών ΑΠΕ - Energy Register - Energy Register

ΡΑΕ: Χορήγηση άδειας στη ΔΕΗ για εκπροσώπηση παραγωγών ΑΠΕ

[22/05/2020 - 1:33 μμ]

Τη χορήγηση άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.000 MW στην ΔΕΗ αποφάσισε η ΡΑΕ όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση. Είχε προηγηθεί σχετική αίτηση της ΔΕΗ η οποία και εγκρίθηκε από την ΡΑΕ.

«Ο φάκελος της υπό αξιολόγηση αιτήσεως περί χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κρίθηκε ότι πληροί τόσο τις τυπικές, όσο και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας» επισημαίνεται στη σχετική απόφαση.

Σύμφωνα με την απόφαση ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της Σύμβασης Εκπροσώπησης που συνάπτει με τον εκάστοτε Παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που εκπροσωπεί, καθώς επίσης και να «προβαίνει αμελλητί στην εξόφληση των ποσών που αναλογούν σε κάθε Παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που εκπροσωπεί, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Εκπροσώπησης, και βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη Διαδικασία Εκκαθάρισης και Διακανονισμού των Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εκκαθάριση των αποκλίσεων παραγωγής – ζήτησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και βάσει των αποτελεσμάτων από τις αντίστοιχες διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών που θα τεθούν σε εφαρμογή με τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[26/05/2020 - 10:17]
H ζωή μετά το τέλος της καραντίνας και τα οφέλη που μπορούμε να έχουμε από αυτή ήταν η αφορμή και...
[26/05/2020 - 9:57]
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του ΥΠΕΝ με φορείς της αγοράς για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών ΑΠΕ, ο ΣΕΦ παρουσίασε...
[26/05/2020 - 9:25]
Σε τρεις μονάδες ΑΠΕ συνολικής ισχύος 9 μεγαβάτ απένειμε άδειες παραγωγής η ΡΑΕ. Πρόκειται για τα εξής έργα: – Αιολικός...
[26/05/2020 - 9:07]
Με έργο 973.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ξεκινά ο διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Ελασσόνας....
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ