34 βεβαιώσεις παραγωγού για φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά και σταθμούς βιομάζας ανακοίνωσε η ΡΑΕ - Energy Register - Energy Register

34 βεβαιώσεις παραγωγού για φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά και σταθμούς βιομάζας ανακοίνωσε η ΡΑΕ

[14/06/2021 - 9:34 πμ]

Περισσότερες από 30 βεβαιώσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε η ΡΑΕ από την Παρασκευή έως σήμερα, οι οποίες αφορούν στη δημιουργία 25 φωτοβολταϊκών σταθμών, 4 αιολικών πάρκων, 3 υδροηλεκτρικών σταθμών και 2 σταθμούς βιομάζας.

Δείτε αναλυτικά τα έργα στους συνδέσμους που ακολουθούν:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3601/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 17,483 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 17,483 MW στη θέση ΛΟΥΤΣΑ-ΔΕΝΔΡΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΜΥΡΟΥ, του Δήμου ΑΛΜΥΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « AURUM 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «AURUM 3 P C». (ΑΔ-08501)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3602/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 7,385 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 7,385 MW στη θέση ΠΛΑΤΑΝΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΙΚΑΙΑΣ, του Δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « AURUM 4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «AURUM 4 P C». (ΑΔ-08502)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3599/2021

Για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 2,99 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,99 MW στη θέση ΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΒΛΑΣΤΗΣ, του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ». (ΑΔ-08499)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3603/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 18,949 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 18,949 MW στη θέση ΕΦΤΑ ΜΟΙΡΑΣΙΕΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΙΚΑΙΑΣ,ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, του Δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ,ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « AURUM 4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «AURUM 4 P C». (ΑΔ-08503)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3599/2021

Για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Βιομάζας, εγκατεστημένης ισχύος 2,99 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,99 MW στη θέση ΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΒΛΑΣΤΗΣ, του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ». (ΑΔ-08499)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3603/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 18,949 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 18,949 MW στη θέση ΕΦΤΑ ΜΟΙΡΑΣΙΕΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΙΚΑΙΑΣ,ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, του Δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ,ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « AURUM 4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «AURUM 4 P C». (ΑΔ-08503)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3600/2021

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 33,6 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 33,6 MW στη θέση ΚΕΡΑΣΟΥΛΕΣ-ΝΤΑΛΑΜΗΤΡΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΙΘΗΚΩΝ,ΠΙΝΔΕΩΝ, του Δήμου ΠΥΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΤΡΙΚΑΛΩΝ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ENERCOPLAN INVESTMENTS Α Ε». (ΑΔ-08500)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3492/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 129,4542 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 129,4542 MW στη θέση ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΙ, ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ, ΑΜΜΟΤΟΠΟΣ, ΧΩΡΑΦΙ ΤΟΥ ΑΡΑΠΗ, ΣΕΚΟ, ΣΚΟΠΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΘΕΜΙΩΝ,ΕΔΕΣΣΑΣ,ΣΚΥΔΡΑΣ, του Δήμου ΕΔΕΣΣΑΣ,ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ,ΣΚΥΔΡΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΗΜΑΘΙΑΣ,ΠΕΛΛΑΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΗΛΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» και δ.τ. «». (ΑΔ-08492)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3491/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 27,75313 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 27,75313 MW στη θέση ΖΑΓΟΡΙ, ΛΕΥΚΑΔΟΥΛΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΤΑΜΙΑΣ, του Δήμου ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε». (ΑΔ-08491)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3490/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 37,20925 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 37,20925 MW στη θέση ΔΑΣΟΚΤΗΜΑ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ & ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΘΕΜΙΩΝ,ΕΔΕΣΣΑΣ,ΝΑΟΥΣΑΣ, του Δήμου ΕΔΕΣΣΑΣ,ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΗΜΑΘΙΑΣ,ΠΕΛΛΑΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΝΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε». (ΑΔ-08490)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3493/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 61,4652 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 61,4652 MW στη θέση ΙΣΩΜΑΤΑ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΥ, ΖΑΓΟΡΙ, ΛΕΥΚΑΔΟΥΛΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΤΑΜΙΑΣ, του Δήμου ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΗΛΙΑΚΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» και δ.τ. «». (ΑΔ-08493)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3488/2021

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 20,7 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 20,7 MW στη θέση ΡΙΓΑΝΗ_ΣΠΑΡΤΟΛΙΖΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΣΤΑΚΟΥ, του Δήμου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « VALUE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «VALUE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ». (ΑΔ-08488)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3485/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9,262 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9,262 MW στη θέση ΒΕΛΑΩΡΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ». (ΑΔ-08485)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3484/2021

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 6,9 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW στη θέση ΝΤΟΡΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ, του Δήμου ΤΑΝΑΓΡΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ». (ΑΔ-08484)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3487/2021

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 13,8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 13,8 MW στη θέση ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ_Α1, της Δημοτικής Ενότητας ΑΣΤΑΚΟΥ, του Δήμου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ENERGYCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «». (ΑΔ-08487)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3486/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9,99983 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9,99983 MW στη θέση ΚΡΙΤΣΙΛΑΡ VIII, της Δημοτικής Ενότητας ΝΙΚΑΙΑΣ, του Δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELLAS NET». (ΑΔ-08486)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3489/2021

Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,2 MW στη θέση ΠΥΡΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΛΙΕΩΝ, του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΛΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΕΛΙΤΣΑ I K E». (ΑΔ-08489)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3471/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 5 MW στη θέση ΦΟΡΔΟΛΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ , της Δημοτικής Ενότητας ΜΕΔΕΩΝΟΣ, του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΕΤΟΣ ΦΒ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» και δ.τ. «ΑΕΤΟΣ ΦΒ 2 ΙΚΕ». (ΑΔ-08471)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3472/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 30,073 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 30,073 MW στη θέση ΜΠΟΥΣΤΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΣΤΑΚΟΥ,ΜΕΔΕΩΝΟΣ, του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ,ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΕΤΟΣ ΦΒ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» και δ.τ. «ΑΕΤΟΣ ΦΒ 3 ΙΚΕ». (ΑΔ-08472)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3477/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 49,999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 49,999 MW στη θέση ΦΕΛΙΚΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΡΑΧΘΟΥ,ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, του Δήμου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΤΑΣ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΕΝΩΝ Ι Κ Ε». (ΑΔ-08477)

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3473/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 7,93137 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 7,93137 MW στη θέση ΚΟΚΚΙΝΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, του Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ο Ε» και δ.τ. «MARATHON ENERGY». (ΑΔ-08473)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3483/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 16,008 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 16,008 MW στη θέση ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ,ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ,ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α Ε» και δ.τ. «». (ΑΔ-08483)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3478/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 22,3 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 22,3 MW στη θέση ΓΚΟΛΙΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ,ΠΟΤΑΜΙΑΣ, του Δήμου ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΕΤΟΣ ΦΒ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» και δ.τ. «ΑΕΤΟΣ ΦΒ 1 ΙΚΕ». (ΑΔ-08478)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3475/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9 MW στη θέση ΑΞΕΛΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΛΑΜΙΕΩΝ, του Δήμου ΛΑΜΙΕΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « STAR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» και δ.τ. «STAR ENERGY SINGLE MEMBER P C». (ΑΔ-08475)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3476/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4,5 MW στη θέση ΚΑΡΑΞΕΝΑΚΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ,ΛΑΜΙΕΩΝ, του Δήμου ΛΑΜΙΕΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α ΗΛΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Α ΗΛΙΟΣ ΕΠΕ». (ΑΔ-08476)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3474/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 40 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 40 MW στη θέση ΦΥΛΛΗΙΟΝ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ,ΦΥΛΛΟΥ, του Δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ,ΠΑΛΑΜΑ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και δ.τ. «ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΕ». (ΑΔ-08474)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3505/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 49,9995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 49,9995 MW στη θέση ΜΕΡΟΤΟΠΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΧΕΡΣΟΥ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΤΟΠΑΖ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΟΠΑΖ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε». (ΑΔ-08494)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3597/2021

Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1,36 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,36 MW στη θέση ΠΕΡΙΒΟΛΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ, του Δήμου ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΥΔΡΟ ΗΜΕΞ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΥΔΡΟ ΗΜΕΞ Ε Π Ε». (ΑΔ-08497)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3596/2021

Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1,96 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,96 MW στη θέση ΔΑΦΝΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ,ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, του Δήμου ΔΩΡΙΔΟΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « Γ ΒΑΣΙΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Γ ΒΑΣΙΛΑΣ Μ Ι Κ Ε». (ΑΔ-08496)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3513/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 246,35413 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 246,35413 MW στη θέση ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ, ΑΛΩΝΙΑ, ΠΕΥΚΟΝ, ΣΧΟΙΝΙΑ, ΛΥΚΟΛΟΦΟΣ, ΓΥΜΝΟΝ, ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΜΟΥΡΟΧΩΜΙΑ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΜΑΝΔΡΕΣ, ΚΑΛΕΣ, ΧΩΡΑΦΙΑ, ΒΟΣΚΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,ΑΡΡΙΑΝΩΝ,ΣΑΠΩΝ, του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,ΑΡΡΙΑΝΩΝ,ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ,ΡΟΔΟΠΗΣ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την
επωνυμία « ΑΝΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε». (ΑΔ-08495)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3598/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9,23 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9,23 MW στη θέση ΔΙΠΛΟΣΟΥΔΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΛΑΜΙΕΩΝ, του Δήμου ΛΑΜΙΕΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « AAA GREEN ENERGY LAMIA ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» και δ.τ. «AAA GE LAMIA 1».(ΑΔ-08498)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3470/2021.

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 40 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 40 MW στη θέση ΠΑΡΑΠΛΑΓΟ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΕΔΕΩΝΟΣ, του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΕΤΟΣ ΦΒ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» και δ.τ. «ΑΕΤΟΣ ΦΒ 1 ΙΚΕ». (ΑΔ-08470)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3469/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 25 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 25 MW στη θέση ΛΟΓΓΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « HELIOS INVEST ALPHA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELIOS INVEST ALPHA Μ Ι Κ Ε». (ΑΔ-08469)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3468/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 25 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 25 MW στη θέση ΣΤΑΥΡΟΣ-ΒΕΡΓΙΑΤΟΥΔΙ, της  Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ,ΧΕΡΣΟΥ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «  HELIOS INVEST BETA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELIOS INVEST BETA Μ Ι Κ Ε». (ΑΔ-08468)

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[21/01/2022 - 8:14]
Η πρωτοβουλία “Απάτητα Βουνά” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία θεσμοθετήθηκε με Υπουργική Απόφαση παρουσιάστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε...
[21/01/2022 - 8:07]
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, συμμετείχε στη συνεδρίαση του άτυπου Συμβουλίου των Ευρωπαίων Υπουργών Περιβάλλοντος που ξεκίνησε χθες,...
[21/01/2022 - 7:38]
Μνημόνιο συνεργασίας με τις τράπεζες «ALPHA BANK Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» υπέγραψε η ΔΕΗ όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση....
[21/01/2022 - 7:32]
Στη σπουδαιότητα της «μπλε οικονομίας» και στην ανάγκη να βρεθούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας, για μια περισσότερο «πράσινη» και ανθεκτική Ευρώπη...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ