NSEC: Συνεργασία για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη - Energy Register - Energy Register

NSEC: Συνεργασία για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη

[07/07/2020 - 10:20 πμ]

Πραγματοποιήθηκε υπουργική συνάντηση μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην  Ενεργειακή Συνεργασία της Βόρειας Θάλασσας (NSEC) η οποία υπογράμμισε την ανάγκη για τη δόμηση μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη μελλοντική υπεράκτια αιολική ανάπτυξη.

Οι υπουργοί των χωρών της NSEC σε κοινή τους δήλωση συμφώνησαν για τον κεντρικό ρόλο της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ μέχρι το 2050. Μάλιστα, σημείωσαν τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για υβριδικά έργα, για συντονισμένο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και για ευθυγράμμιση των τεχνικών προτύπων. Σημειώνεται ότι στη συνάντηση, μαζί με τους υπουργούς ενέργειας συμμετείχε και η Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Kadri Simson.

Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν την σημαντική συμβολή που θα μπορούσαν να παρέχουν οι χώρες της  NSEC για την επίτευξη των στόχων επέκτασης των υπεράκτιων αιολικών έργων μέχρι το 2050, επιταχύνοντας την εφαρμογή διασυνοριακών έργων υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι τα διασυνοριακά έργα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά το κόστος των νέων έργων και να βελτιώσουν τη χρήση του θαλάσσιου χώρου.

Στην κοινή δήλωση των υπουργών απαριθμούνται τα τρέχοντα εμπόδια στα διασυνοριακά και υβριδικά έργα, ενώ επισημαίνονται τρόποι για την άρση αυτών των εμποδίων μέσω της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Σε αυτούς τους τρόπους περιλαμβάνονται διαφορετικοί κανονισμοί για τη χρήση του βυθού σε διαφορετικές χώρες, διαφορετικοί σχεδιασμοί δημοπρασιών, μια δυνητικά μη ισορροπημένη κατανομή κόστους και κέρδους μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και ανταγωνιστικά συμφέροντα στη χρήση του υπεράκτιου χώρου. Στη δήλωση αναφέρονται επίσης και μέτρα για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης μεγάλων ποσοτήτων υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας, καθώς και για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών υπεράκτιων δικτύων ηλεκτροδότησης.

Ο Giles Dickson, Διευθύνων Σύμβουλος της WindEurope, σε μια σύντομη παρουσίαση παρουσίασε τη θέση της WindEurope σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των 450 GW υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη έως το 2050. Αυτός ο φιλόδοξος στόχος, που προήλθε από το σενάριο 1.5 TECH της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποανθρακοποίηση μέχρι το 2050, απαιτεί την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας με συντελεστή 20 από τη σημερινή εγκατεστημένη χωρητικότητα των 23 GW.

Στην παρουσίασή του ο Giles Dickson δήλωσε: «Η Ευρώπη θέλει πολύ περισσότερη υπεράκτια αιολική ενέργεια και τη θέλει άμεσα. Ο συντονισμός μεταξύ χωρών είναι ζωτικής σημασίας για την ελαχιστοποίηση του κόστους. Και οι κυβερνήσεις πρέπει επίσης να αρχίσουν να αναπτύσσουν κοινά ή υβριδικά υπεράκτια αιολικά έργα που να συνδέονται με περισσότερες από μία χώρες. Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιούμε την υποδομή».

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η NESC θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων για τα υβριδικά έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και υπεράκτιο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Επιπλέον, θα εκκινήσει το σχεδιασμό ενός μακροπρόθεσμου οράματος για το ρόλο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον υπεράκτιο τομέα έως το 2050, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και ο ρόλος του υδρογόνου.

Περισσότερες πληροφορίες: WindEurope: The EU Offshore Renewable Energy Strategy.

Πηγή: www.evwind.es

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[05/08/2020 - 2:11]
Τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία υλοποίησης των έργων υποδομών φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια, παρέχει στους πολίτες η...
[05/08/2020 - 2:10]
Σε νέα έκθεσή του, το Παγκόσμιο Συμβούλιου Αιολικής Ενέργειας (GWEC) αναφέρει ότι η παγκόσμια υπεράκτια αιολική ισχύς αναμένεται να φτάσει...
[05/08/2020 - 1:01]
Αδυνατώ να κατανοήσω την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Τι είπε για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και τα...
[05/08/2020 - 12:54]
Σε αναστολή χορήγησης της οικονομικής συμμετοχής της στο πρόγραμμα συνταξιοδοτικής αποζημίωσης από τις αρχές Οκτωβρίου προχωρά η πετρελαϊκή κοινοπραξία Exxon...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ