Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τις ΑΠΕ που θα συμμετέχουν σε διαγωνισμούς

[22/12/2017 - 9:42 πμ]

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ, το ΥΠΕΝ καθορίζει τις τεχνολογίες και κατηγορίες σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρίζει τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερες ή μη και καθορίζει τη μεθοδολογία και τη διαδικασία επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές.

(Βλέπε επισυναπτόμενα για ολόκληρη την απόφαση)

Πιο αναλυτικά, οι σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών είναι:
1. α) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 ΜW.
β) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW.
2. Οι λοιπές τεχνολογίες/κατηγορίες σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., με την επιφύλαξη της παρ. 3, και οι καινοτόμοι και επιδεικτικοί σταθμοί (όπως οι σταθμοί που είναι ενταγμένοι για ενίσχυση στα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης NER 300 και HORIZON 2020) εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, και λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση της αντίστοιχης Τιμής Αναφοράς του Πίνακα 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει.
3. Στην περίπτωση που η συνολική ετήσια μέγιστη ισχύς παραγωγής κάποιας κατηγορίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Πίνακα 1, που συνάπτουν ΣΕΔΠ του άρθρου 9 του ν. 4414/2016, υπερβεί το αντίστοιχο όριο ανά έτος του Πίνακα 1 και με την προϋπόθεση ότι το πλήθος των σταθμών της κατηγορίας αυτής κατά το έτος υπέρβασης του ορίου είναι μεγαλύτερο από τρία, τότε οι σταθμοί της κατηγορίας αυτής εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών από το επόμενο έτος του έτους υπέρβασης του ορίου.
Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι θα διεξάγονται ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές για αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και ειδικές για φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW.

Πηγή

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[19/01/2018 - 12:59]
Το μερίδιο της ΔΕΗ για τον μήνα του Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε στο 85,4% έναντι του 83,21% τον Οκτώβριο και του 84,21%...
[19/01/2018 - 12:56]
Επιτυχείς ήtαν οι πρώτες δοκιμές ενός «μίνι» πυρηνικού αντιδραστήρα, που δοκίμασε η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) στη Νεβάδα. Ο αντιδραστήρας...
[19/01/2018 - 10:18]
Με την ισχυρή στήριξη των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας, αλλά και με το πολύ ζωηρό ενδιαφέρον της κυβέρνησης του Ισραήλ,...
[19/01/2018 - 10:11]
Η αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης μεταξύ των απόψεων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωκοινοβουλίου και της Κομισιόν σε ότι αφορά...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ