Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τις ΑΠΕ που θα συμμετέχουν σε διαγωνισμούς

[22/12/2017 - 9:42 πμ]

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ, το ΥΠΕΝ καθορίζει τις τεχνολογίες και κατηγορίες σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρίζει τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερες ή μη και καθορίζει τη μεθοδολογία και τη διαδικασία επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές.

(Βλέπε επισυναπτόμενα για ολόκληρη την απόφαση)

Πιο αναλυτικά, οι σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών είναι:
1. α) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 ΜW.
β) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW.
2. Οι λοιπές τεχνολογίες/κατηγορίες σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., με την επιφύλαξη της παρ. 3, και οι καινοτόμοι και επιδεικτικοί σταθμοί (όπως οι σταθμοί που είναι ενταγμένοι για ενίσχυση στα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης NER 300 και HORIZON 2020) εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, και λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση της αντίστοιχης Τιμής Αναφοράς του Πίνακα 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει.
3. Στην περίπτωση που η συνολική ετήσια μέγιστη ισχύς παραγωγής κάποιας κατηγορίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Πίνακα 1, που συνάπτουν ΣΕΔΠ του άρθρου 9 του ν. 4414/2016, υπερβεί το αντίστοιχο όριο ανά έτος του Πίνακα 1 και με την προϋπόθεση ότι το πλήθος των σταθμών της κατηγορίας αυτής κατά το έτος υπέρβασης του ορίου είναι μεγαλύτερο από τρία, τότε οι σταθμοί της κατηγορίας αυτής εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών από το επόμενο έτος του έτους υπέρβασης του ορίου.
Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι θα διεξάγονται ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές για αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και ειδικές για φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW.

Πηγή

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[20/07/2018 - 12:49]
«Αξιοποιούμε κάθε μέσο για να ακυρώσουμε το νόμο» Η οργάνωση του αγώνα και των κινητοποιήσεων αλλά και οι επόμενες πρωτοβουλίες...
[20/07/2018 - 12:40]
Πρόκειται για ένα νέο δάνειο της ΕΤΕπ, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Σύμφωνα με την ανακοίνωση...
[20/07/2018 - 12:29]
Επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε 43 πόλεις της Περιφέρειας, και στα μεγάλα νησιά (Κρήτη, Ρόδο, Μυτιλήνη, Σάμο και Χίο)...
[20/07/2018 - 12:18]
Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Σωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε. ξεκίνησε τις παραδόσεις των σωλήνων χάλυβα για...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ