ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΕ - Energy Register - Energy Register

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΕ

[16/10/2020 - 9:04 πμ]

Το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ», θα πραγματοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα εγκατάστασης, ρύθμισης, παρακολούθησης και συντήρησης των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ). Τα προγράμματα θα λάβουν χώρα και στις 13 περιφέρειες της χώρας, θα έχουν διάρκεια 75 ωρών (45 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 30 πρακτικής άσκησης σε κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια), θα επιδοτούνται με πέντε ευρώ ανά ώρα και θα οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων κατά ISΟ/IEC 17024. Στους συμμετέχοντες θα προσφερθεί δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό.

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στα ΘΗΣ απευθύνονται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητές τους και την επαγγελματική τους θέση, αλλά και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου περιγράφονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων, είναι διαθέσιμα στον ιστοχώρο του ΚΑΠΕ, www.cres.gr. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι 13/11/2020, σε ηλεκτρονική μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[26/10/2020 - 5:44]
Σε συνεργασία προχώρησαν οι εταιρείες Enagas και την Edison προκειμένου να αποκτήσει μετοχές στη Depositi Italiani GNL (DIG). Ειδικότερα η...
[26/10/2020 - 5:31]
Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα, 26 Οκτωβρίου 2020, η Στρατηγική για την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Ε.Υ.ΓΕ.Π.)...
[26/10/2020 - 4:05]
Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ετήσιο Φόρουμ Ενεργειακής Υποδομής (Energy Infrastructure Forum) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο...
[26/10/2020 - 4:01]
Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματος φυσικού αερίου σε κατοικίες», προϋπολογισμού 4,6 εκατ. ευρώ...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ