Πτώση κατά 22% – στα 42,32 ευρώ ανά MWh – της Οριακής Τιμής Συστήματος λόγω αύξησης της υδροηλεκτρικής παραγωγής

[20/03/2018 - 11:12 πμ]

Σε σημαντική μείωση της Οριακής Τιμής του Συστήματος, δηλαδή της χονδρικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, οδήγησε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες η «απελευθέρωση» από τη ΔΕΗ των λεγόμενων υποχρεωτικών νερών.
Η ΔΕΗ, λόγω των αυξημένων εισροών στους ταμιευτήρες των υδροηλεκτρικών σταθμών της, οι οποίες οφείλονται στις έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήματος και στο λιώσιμο των χιονιών, προχώρησε στην σημαντική αύξηση της υδροηλεκτρικής της παραγωγής για λόγους ασφαλείας των ταμιευτήρων.
Συγκεκριμένα, τα υδατικά αποθέματα στους ταμιευτήρες της ΔΕΗ βρίσκονταν στις 7 Μαρτίου στα επίπεδα των 2.835 Gwh, αυξημένα κατά περίπου 22% έναντι των αποθεμάτων του μέσου όρου της τριετίας 2015 – 2017 (περίπου 2316 Gwh) και κατά περίπου 15% έναντι των στατιστικά μεγίστων αποδεκτών αποθεμάτων της περιόδου (περίπου 2460 Gwh).
Έτσι η επιχείρηση προχώρησε σε συνεννόηση και με τον ΑΔΜΗΕ στην αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής ώστε να υπάρξει εκτόνωση στους ταμιευτήρες.

Η εξέλιξη της ΟΤΣ

Όμως η αύξηση αυτή είχε σημαντική επίδραση στην Οριακή Τιμή του Συστήματος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση ΟΤΣ, που την εβδομάδα μεταξύ 19/2 και 25/2 ήταν 54,21 ευρώ/ MWh, την εβδομάδα μεταξύ 5/3 και 11/3 μειώθηκε στα 43,89 ευρώ/ MWh, ενώ την εβδομάδα μεταξύ 12/3 και 18/3 μειώθηκε ακόμη περισσότερο στα 42,32 ευρώ/ MWh.
Αναλυτικότερα η μέση ΟΤΣ την εβδομάδα μεταξύ 12/3 και 18/3 διαμορφώθηκε στα 42,32/ MWh, μειωμένη κατά 3,58% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Μάλιστα η μέγιστη τιμή της ΟΤΣ ήταν μόλις 66,40/ MWh και η ελάχιστη έπεσε στο 0.
Την ίδια εβδομάδα το μίγμα καυσίμου αποτελείται από ΑΠΕ (27%), υδροηλεκτρικά (26%), λιγνίτη (18%) και φυσικό αέριο (15%), ενώ 14% αντιστοιχεί στις καθαρές εισαγωγές.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά ανήλθε σε 250,321 MWh και 241,766 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη έφτασε τις 161,743 MWh.
Την εβδομάδα μεταξύ 5/3 και 11/3 η μέση ΟΤΣ είχε διαμορφωθεί σε 43,89/ MWh, μειωμένη κατά 13,59% από την προηγούμενη εβδομάδα, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ τα 59,65/ MWh και τα 2/ MWh αντίστοιχα.
Την ίδια εβδομάδα το μίγμα καυσίμου αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (26%), υδροηλεκτρικά (24%), ΑΠΕ (22%) και φυσικό αέριο (18%), ενώ ένα 10% αντιστοιχεί στις καθαρές εισαγωγές.
Τέλος, η μέση ΟΤΣ την εβδομάδα μεταξύ 19/2 και 25/2 ήταν στα 54,21/ MWh, αυξημένη κατά 7,13% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα 60,06/ MWh και στα 35,50/ MWh αντίστοιχα.
Το μίγμα καυσίμου αποτελείτο κυρίως από φυσικό αέριο και λιγνίτη, κατέχοντας το ίδιο ποσοστό (34%) το κάθε ένα, ΑΠΕ (12%), καθαρές εισαγωγές (11%), ενώ τότε μόνο ένα 9% αντιστοιχούσε στα υδροηλεκτρικά.

Πηγή

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[15/06/2018 - 8:20]
Δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Λειτουργό Αγοράς  Ηλεκτρικής Ενέργειας το Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μαρτίου-Απριλίου 2018   Δείτε...
[15/06/2018 - 8:14]
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος διοίκησης της απόδοσης, που θα συνδέει τις στρατηγικές προτεραιότητες του...
[15/06/2018 - 8:08]
Με τη σύμβαση αυτή ο ΑΔΜΗΕ αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην άρτια παροχή υπηρεσιών πρόγνωσης...
[15/06/2018 - 8:00]
Παρατείνεται  η ημερομηνία υποβολής προσφορών κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και ορίζεται ως νέα η 28η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ