Στη 16η θέση η Ελλάδα στην εξοικονόμηση Ενέργειας

[13/06/2018 - 8:14 πμ]

Σύμφωνα με σχετική ανάλυση της ODYSSEE-MURE η Ελλάδα κατατάσσεται στη 16η θέση πανευρωπαϊκά στην εξοικονόμηση Ενέργειας.

Βασικά κριτήρια της αξιολόγησης ήταν η ενεργειακή αποδοτικότητα, η πρόοδος στην ενεργειακή αποδοτικότητα και οι πολιτικές ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η Ελλάδα βαθμολογήθηκε με 16/29, 9/29, 21/29 και 16/29 αντίστοιχα.

Σε ότι αφορά στον τομέα της βιομηχανίας η χώρα μας βρίσκεται στην 23η θέση, στις μεταφορές στην 18η, στον οικιακό τομέα στην 17η και στον τομέα των υπηρεσιών στη 19η θέση. 

Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[15/06/2018 - 8:20]
Δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Λειτουργό Αγοράς  Ηλεκτρικής Ενέργειας το Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μαρτίου-Απριλίου 2018   Δείτε...
[15/06/2018 - 8:14]
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος διοίκησης της απόδοσης, που θα συνδέει τις στρατηγικές προτεραιότητες του...
[15/06/2018 - 8:08]
Με τη σύμβαση αυτή ο ΑΔΜΗΕ αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην άρτια παροχή υπηρεσιών πρόγνωσης...
[15/06/2018 - 8:00]
Παρατείνεται  η ημερομηνία υποβολής προσφορών κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και ορίζεται ως νέα η 28η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ