Νέα κίνηση για την έμπρακτη υποστήριξη ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών

[02/12/2019 - 3:14 μμ]

Ιδρύθηκε πρόσφατα – με έδρα την Αθήνα – η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση ‘Ιδιωτικός Φορέας για την Άμβλυνση της Ενεργειακής Ένδειας – ENERGY HELP Μ.Κ.Ο.’ με κύρια αποστολή τη δωρεάν ενίσχυση, σε χρήμα και σε είδος (προπληρωμένες ποσότητες ενέργειας / αναγκαία νομική βοήθεια), επιλέξιμων νοικοκυριών – με κατοικία οπουδήποτε στην Ελλάδα – που αδυνατούν οικονομικά για την κάλυψη των στοιχειωδών ενεργειακών τους αναγκών (σε ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ενέργεια, κυρίως).

Τους απαιτούμενους – προς υλοποίηση των πιο πάνω καταστατικών επιδιώξεων – οικονομικούς πόρους οι ιδρυτές της εν λόγω Οργάνωσης προγραμματίζουν να εξασφαλίσουν μέσω κεφαλαιακών πηγών του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ πρωτίστως τομέα, όπως ενδεικτικά :

Προγράμματα «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»

Δωρεοδότηση εκ μέρους ιδιωτών θεσμικών Δωρητών (Ιδρύματα κ.τ.ο.)

Διαδικτυακή ερανική υποστήριξη κοινού (crowdfunding

Εξ άλλου, από πλευράς διεκδίκησης δημόσιων πόρων (προέλευσης ΕΕ, κατά κύριο λόγο), η Διοίκηση της Energy Help MKO εστιάζει αρχικά στην εξασφάλιση επιχορηγήσεων για λογαριασμό υπό ίδρυση «Ενεργειακών Κοινοτήτων» (με συνεταιριστικά μέλη, ως επί το πλείστον, ενεργειακά φτωχά φυσικά πρόσωπα), οι οποίες θα έχουν ως κύριο σκοπό τον συνεταιριστικό ενεργειακό συμψηφισμό (coop net metering), μέσω αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προς ενεργειακή αυτάρκεια των συμμετεχόντων σε αυτές τις Κοινότητες οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νεοσύστατη αυτή ΜΚΟ κοινωνικού – ενεργειακού τομέα (ή και για να εγγραφούν μέλη της), μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα της στο Facebook που ήδη είναι σε λειτουργία: Energy Help – MKO@energyhelp.org.gr


Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[06/12/2019 - 3:01]
Τα Γρεβενά είναι γνωστά στην Ελλάδα και ως  η «πόλη των μανιταριών»  λόγω της μεγάλης ποικιλίας  και  της εξαιρετικής ποιότητας...
[06/12/2019 - 2:52]
Στις σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα του Φυσικού Αερίου για την Κύπρο μέσα στο 2019 αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας...
[05/12/2019 - 7:26]
«Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η ανακύκλωση, η πράσινη οικονομία, η κυκλική οικονομία δεν αποτελούν τάση ή ρεύμα σκέψης,...
[05/12/2019 - 7:12]
Σαράντα τρεις υπόγειοι κάδοι συλλογής οικιακών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων αναμένεται να εγκατασταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα σε διάφορα σημεία του...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ