» Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με το πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας - Energy Register

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με το πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας

[13/06/2018 - 7:47 πμ]

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 11 Νοεμβρίου 2016 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας και τον καθορισμό Μοναδιαίων Χρεώσεων, συντελεστών προσαύξησης και λοιπών παραμέτρων για τον υπολογισμό των σχετικών Χρεώσεων και την πρόταση για τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 1. Ημερομηνία αποστολής: 11.2016
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-214594
  Αποστολέας: ΕΣΜΥΕ
  Επιστολή: ESMYE(μέγεθος: 422,193 kb)

 

 1. Ημερομηνία αποστολής: 11.2016
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-214606
  Αποστολέας: ΕΛΕΤΑΕΝ
  Επιστολή: ELETAEN(μέγεθος: 221,57 kb)

 

 1. Ημερομηνία αποστολής: 11.2016
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-214694
  Αποστολέας: ΕΣΗΑΠΕ
  Επιστολή: ESHAPE(μέγεθος: 159,675 kb)

 

 

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[13/08/2018 - 10:51]
Ένα δεκαήμερο έχει στη διάθεσή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για να παραδώσει τους φακέλους για τα αυθαίρετα σε αιγιαλό...
[13/08/2018 - 10:41]
Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Απριλίου 2018 με νέες εντολές προς τις τράπεζες. Με τις σημερινές εντολές θα...
[13/08/2018 - 10:39]
Σας ενημερώνουμε ότι η κατανεμόμενη μονάδα ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ V θα συμμετέχει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από 14 Αυγούστου 2018 βάσει των...
[13/08/2018 - 10:21]
Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό Νο. 1/2018, Συνολικού Προϋπολογισμού € 49.600,00 με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ