ΡΑΕ: Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για τον ορισμό του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου

[13/06/2018 - 7:17 πμ]

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 23 Μαΐου 2018 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον ορισμό του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.), δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση. Στη Δημόσια Διαβούλευση υποβλήθηκαν απόψεις από τρεις (3) συμμετέχοντες.

Συμμετέχοντες

 1. Ημερομηνία αποστολής: 06.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-237723
  Αποστολέας: OPTIMUS ENERGY A.E.
  Επιστολή: OPTIMUS(μέγεθος: 1.196,062 kb)

 

 1. Ημερομηνία αποστολής: 06.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-240228
  Αποστολέας: ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
  Επιστολή: LAGIE(μέγεθος: 54,471 kb)

 

 1. Ημερομηνία αποστολής: 06.2018
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-240164
  Αποστολέας: ΕΣΗΑΠΕ
  Επιστολή: ESHAPE(μέγεθος: 172,246 kb)

 

 

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[15/06/2018 - 8:20]
Δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Λειτουργό Αγοράς  Ηλεκτρικής Ενέργειας το Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μαρτίου-Απριλίου 2018   Δείτε...
[15/06/2018 - 8:14]
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος διοίκησης της απόδοσης, που θα συνδέει τις στρατηγικές προτεραιότητες του...
[15/06/2018 - 8:08]
Με τη σύμβαση αυτή ο ΑΔΜΗΕ αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην άρτια παροχή υπηρεσιών πρόγνωσης...
[15/06/2018 - 8:00]
Παρατείνεται  η ημερομηνία υποβολής προσφορών κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και ορίζεται ως νέα η 28η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ