ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ 2018

[15/07/2019 - 9:48 πμ]

Σε εφαρμογή του άρθρου 118 του ν.4001/201 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 98 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α 5, 17.01.2018), ο ΔΑΠΕΕΠ υπολογίζει και δημοσιεύει το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα της χώρας για το έτος 2018.

Για την εκπλήρωση της αρμοδιότητας αυτής ο ΔΑΠΕΕΠ συνεργάστηκε με το Association of Issuing Bodies, που διενεργεί τον υπολογισμό του υπολειπόμενου Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Μείγματος με συμμετοχή 30 ευρωπαϊκών χωρών.

Για τον υπολογισμό του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος εφαρμόστηκε η μεθοδολογία Shifted Transaction-based (STB) methodology, οι βασικές αρχές της οποίας καθορίζονται στο “The Residual Mix and European Attribute Mix Calculation: Methodology Description of the RE-DISS II Project”.  Οι βασικές αρχές υπολογισμού έχουν εγκριθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και περιγράφονται στο Κεφάλαιο 5 του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΦΕΚ Β 2307/18.06.2018).

Tα αποτελέσματα που δημοσιεύονται με την παρούσα Έκθεση ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περίπτωση που εκδοθεί η κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα του ΔΑΠΕΕΠ Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την οποία ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κεφαλαίου 5.

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[16/08/2019 - 9:56]
Άγονος κηρύχθηκε ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την κατεδάφιση αυθαίρετων που είχε προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για διάφορες...
[16/08/2019 - 9:52]
Η νορβηγική υπηρεσία πυρηνικής ασφάλειας αναλύει μικροσκοπικές ποσότητες ραδιενεργού ιωδίου που εντοπίστηκαν στην ατμόσφαιρα στο βόρειο τμήμα της χώρας κατά...
[16/08/2019 - 9:47]
Εκδήλωση απονομής 10 υποτροφιών σε αριστούχους πτυχιούχους φοιτητές, οι οποίοι με τη στήριξη του Ομίλου ΕΛΠΕ θα συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές...
[16/08/2019 - 9:45]
Σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ ηγεσιών Κύπρου και Ελλάδας φαίνεται ότι θα λυθεί τελικά το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα που τίθεται για...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ