ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ 2018

[15/07/2019 - 9:48 πμ]

Σε εφαρμογή του άρθρου 118 του ν.4001/201 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 98 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α 5, 17.01.2018), ο ΔΑΠΕΕΠ υπολογίζει και δημοσιεύει το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα της χώρας για το έτος 2018.

Για την εκπλήρωση της αρμοδιότητας αυτής ο ΔΑΠΕΕΠ συνεργάστηκε με το Association of Issuing Bodies, που διενεργεί τον υπολογισμό του υπολειπόμενου Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Μείγματος με συμμετοχή 30 ευρωπαϊκών χωρών.

Για τον υπολογισμό του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος εφαρμόστηκε η μεθοδολογία Shifted Transaction-based (STB) methodology, οι βασικές αρχές της οποίας καθορίζονται στο “The Residual Mix and European Attribute Mix Calculation: Methodology Description of the RE-DISS II Project”.  Οι βασικές αρχές υπολογισμού έχουν εγκριθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και περιγράφονται στο Κεφάλαιο 5 του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΦΕΚ Β 2307/18.06.2018).

Tα αποτελέσματα που δημοσιεύονται με την παρούσα Έκθεση ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περίπτωση που εκδοθεί η κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα του ΔΑΠΕΕΠ Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την οποία ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κεφαλαίου 5.

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[13/12/2019 - 8:35]
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν την πολιτική του ευρωπαϊκού μπλοκ για...
[13/12/2019 - 8:28]
Γ. Πατούλης: «Σήμερα εγκαινιάσαμε μαζί με τον Ευρωβουλευτή κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο την πρώτη σύγχρονη διάβαση πεζών στην Αττική – Με τον...
[13/12/2019 - 8:17]
Τις ανησυχίες των φορέων της περιοχής, για τον έγκαιρο σχεδιασμό και την ενεργοποίηση εργαλείων για τη Δίκαιη Μετάβασης των λιγνιτικών...
[13/12/2019 - 8:12]
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019), οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ