ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού σε Καστοριά, Κάρπαθο και Φλώρινα - Energy Register - Energy Register

ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού σε Καστοριά, Κάρπαθο και Φλώρινα

[21/05/2020 - 12:11 μμ]

Στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με διάρκεια σύμβασης 8 μηνών προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε Καστοριά, Κάρπαθο και Φλώρινα.

Δείτε παρακάτω τους σχετικούς συνδέσμους:

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Καστοριά

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 21/05/2020 έως 30/05/2020.

Για λόγους Δημόσιας Υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( L.Tzakopoulos@deddie.gr ή S.Frantzezou@deddie.gr) ή και κατ΄εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Λεωφόρος Κύκνων 36, Τ.Κ. 52100, Καστοριά, απεύθυνοντάς την στον κ.Τζακόπουλο Λεωνίδα (τηλ:2467087820-841) ή στην κ. Φραντζέζου Στέλλα (τηλ:2467087821-822), εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Ρόδου

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 22/05/2020 έως και 01/06/2020.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Φλώρινας

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 22/05/2020 έως και 01/06/2020.

Για λόγους που ανάγονται στην προστασία της δημόσιας υγείας, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στο e-mail v.giannakidou@deddie.gr ή/και κατ’ εξαίρεση, εφόσον αποδεικνύεται αιτιολογημένα η αδυναμία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, Ηλέκτρας 6, Τ.Κ. 531 00 υπόψη κ. Γιαννακίδου Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2385049412).

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), σύμφωνα με την οποία εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Η αίτηση συμμετοχής και οι σχετικές κατά περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου.

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[25/05/2020 - 7:39]
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου περιβαλλοντικού νόμου (4685/2020 άρθρο 28 παράγραφος 4),...
[25/05/2020 - 7:30]
Νέα δεδομένα και νέες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν η κυβέρνηση και η αγορά στο πλαίσιο προώθησης της κυκλικής οικονομίας όπως ανέφεραν οι...
[25/05/2020 - 7:20]
Εξηγήσεις για την απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να πουλήσει ποσοστό που κατέχει το δημόσιο στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς...
[25/05/2020 - 5:57]
 Με αφορμή την παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το έργο της ΜΕΑ Δυτικού Τομέα ο Δήμαρχος...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ