Στέφανος Οκταποδάς: Η μετεξέλιξη του ΔΕΔΔΗΕ σε μια High-tech Εταιρία

[06/02/2019 - 10:22 πμ]

Την ανάγκη για αναβάθμιση του προσωπικού και τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να μεταβεί στη νέα εποχή, τόνισε ο κ. Στέφανος Οκταποδάς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοπή της πίτας της Εταιρείας.

Ο κ. Οκταποδάς υπογράμμισε πως ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πανευρωπαϊκά και έναν από τους βασικότερους παίκτες της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με πολυδιάστατο ρόλο, ευθύνες, καθήκοντα και αρμοδιότητες. Διαχειρίζεται τα δίκτυα, τα οποία αποτελούν στρατηγικές υποδομές κομβικής σημασίας, όχι μόνο για την οικονομία και τους πολίτες της χώρας μας, αλλά και για την εξέλιξη της ίδιας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο των εθνικών και πανευρωπαϊκών στόχων που έχουν τεθεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Για να συνεχίσει ο ΔΕΔΔΗΕ να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς, πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να ψηφιοποιηθεί. Τα στρατηγικά του έργα στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του, με την υιοθέτηση καινοτόμων συστημάτων και νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, που θα οδηγήσουν το Δίκτυο στην ηπειρωτική χώρα αλλά και στα νησιά, σε μια νέα εποχή με σύγχρονες υπηρεσίες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Η μετεξέλιξη του ΔΕΔΔΗΕ σε μια High-tech Εταιρία θα έχει πολλαπλά οφέλη και θα οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας ενέργειας και των υπηρεσιών που παρέχονται σε όλους τους πελάτες, στη μείωση του κόστους λειτουργίας της Εταιρίας και άρα του κόστους υπηρεσιών που παρέχει.

Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμός του ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να ξεκινήσει πρωτίστως από την εσωτερική του λειτουργία. Η Εταιρία πρέπει να αναδιοργανωθεί και ο μετασχηματισμός της να έχει εφαλτήριο όλες τις δομές και εσωτερικές της λειτουργίες.

Ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να υιοθετήσει ένα σύγχρονο μοντέλο ευέλικτης οργάνωσης και εταιρικής διακυβέρνησης, με πελατοκεντρική νοοτροπία. Η αναδιοργάνωση των εσωτερικών του δομών, πρέπει να υλοποιηθεί με γνώμονα τη διασφάλιση της προσήλωσης όλων των εργαζομένων σε μετρήσιμους στόχους, αλλά και τη δυνατότητα παρακολούθησης της απόδοσης και αποτελεσματικότητας όλων των διαδικασιών που οδηγούν στην επίτευξη αυτών των στόχων, όλων των καθημερινών ενεργειών που θα οδηγήσουν σταδιακά στην επίτευξη του στρατηγικού οράματος της Εταιρίας. Ο πυρήνας για τη μετάβαση στο νέο σύγχρονο μοντέλο δεν είναι άλλος από το ίδιο το προσωπικό της Εταιρίας.

Για αυτό το λόγο, οι εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει να αξιολογηθούν μέσα από ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοσή τους. Η αξιολόγηση και η αξιοποίηση του προσωπικού, αποτελεί βασική παράμετρο για την αποτελεσματική υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής.

Στόχος μας, είναι οι εργαζόμενοι να αναπτύξουν τις ικανότητες τους μέσα από την εκπαίδευση που θα τους παρέχουμε, καθώς η βελτίωση της απόδοσής τους, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ.

Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ευθυγραμμίζονται με τις εταιρικές αξίες, θα αποτελέσουν τις βάσεις υποστήριξης για τη βελτίωση της απόδοσης και της επίτευξης των στρατηγικών στόχων.

Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να πιστέψουν οι ίδιοι εργαζόμενοι ότι η νέα γνώση μπορεί να αποκτηθεί τόσο για το όφελος της Εταιρίας, όσο και για το δικό τους όφελος, για τη δική τους εξέλιξη και ανάπτυξη. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει πολύ μεγάλη ανάγκη αναβάθμισης του προσωπικού και εκσυγχρονισμού της εσωτερικής του λειτουργίας για να μεταβεί στη νέα εποχή.

Τα στρατηγικά του έργα απαιτούν νέες γνώσεις και εξειδίκευση. Απαιτούν νέο προσωπικό, όχι μόνο με βάση την ηλικία, αλλά και με βάση την τεχνογνωσία. Απαιτούν ένα ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας, ανάλογο με αυτό που λειτουργούν οι περισσότερες Ανώνυμες Εταιρίες. Το νέο μοντέλο ανάπτυξης, πρέπει να στηριχθεί σε ένα νέο τρόπο σκέψης, με έμφαση στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ευελιξία και ανεξαρτησία εταιριών που διαχειρίζονται εξαιρετικά κρίσιμες υποδομές της χώρας, όπως ο ΔΕΔΔΗΕ.

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του κ. Οκταποδά ΕΔΩ

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[16/08/2019 - 9:56]
Άγονος κηρύχθηκε ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την κατεδάφιση αυθαίρετων που είχε προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για διάφορες...
[16/08/2019 - 9:52]
Η νορβηγική υπηρεσία πυρηνικής ασφάλειας αναλύει μικροσκοπικές ποσότητες ραδιενεργού ιωδίου που εντοπίστηκαν στην ατμόσφαιρα στο βόρειο τμήμα της χώρας κατά...
[16/08/2019 - 9:47]
Εκδήλωση απονομής 10 υποτροφιών σε αριστούχους πτυχιούχους φοιτητές, οι οποίοι με τη στήριξη του Ομίλου ΕΛΠΕ θα συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές...
[16/08/2019 - 9:45]
Σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ ηγεσιών Κύπρου και Ελλάδας φαίνεται ότι θα λυθεί τελικά το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα που τίθεται για...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ