Ακριβότερα κατά 12,8% πληρώνουν το ηλεκτρικό ρεύμα τα νοικοκυριά, πιο φθηνά 8% οι επιχειρήσεις

[08/03/2018 - 1:24 μμ]

Αύξηση 12,8% σημείωσαν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα για τους οικιακούς καταναλωτές το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Αντίθετα η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τους μη οικιακούς καταναλωτές συμπεριλαμβανομένων των φόρων μειώθηκαν κατά περίπου 8%.  
Μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που εξετάζει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των εισφορών, η αύξηση στην Ελλάδα είναι η υψηλότερη μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, ενώ την ίδια περίοδο στις 15 χώρες μέλη της ΕΕ καταγράφηκε μείωση, με πρωταθλήτρια την Ιταλία όπου οι τιμές μειώθηκαν κατά 11,2% και την Κροατία όπου η μείωση έφθασε το 10,2%
Αναλυτικότερα για τους οικιακούς καταναλωτές, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ήταν οι υψηλότερες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στη Δανία και στη Γερμανία (0,305 ευρώ ανά kWh) και στο Βέλγιο (0,280 ευρώ ανά kWh).
Στην Ελλάδα η τιμή ήταν 0,1072

Στη Βουλγαρία το φθηνότερο ρεύμα

Οι χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (0,096 ευρώ ανά kWh), τη Λιθουανία (0,1112 ευρώ ανά kWh) και την Ουγγαρία (0,133 ευρώ ανά kWh).
Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τους οικιακούς καταναλωτές στη Δανία και στη Γερμανία ήταν περισσότερο από τρεις φορές υψηλότερη από την τιμή στη Βουλγαρία.
Η μέση τιμή της ΕΕ-28 ήταν 0,204 ευρώ ανά kWh.
Σε ότι αφορά τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές στην ΕΕ-28, σύμφωνα με τη Eurostat το πρώτο εξάμηνο του 2008 αυξήθηκαν, μειώθηκαν ελαφρώς το 2009 και στη συνέχεια αυξάνονται από το πρώτο εξάμηνο του 2010 έως το δεύτερο εξάμηνο 2015.
Από το 2016 και μετά παρατηρείται ελαφρά μείωση.
Το ποσοστό των φόρων και των εισφορών στη συνολική λιανική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ήταν το μικρότερο στη Μάλτα (4,8%), όπου εφαρμόζεται χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ και δεν χρεώνεται στους οικιακούς καταναλωτές κανένας άλλος φόρος.
Οι υψηλότεροι φόροι εισπράχθηκαν στη Δανία, όπου το 67,1% της τελικής τιμής συνίστατο σε φόρους και εισφορές.

Από την πτώση, στην οριακή αύξηση

Για τους μη οικιακούς καταναλωτές, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ήταν οι υψηλότερες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε Ιταλία και Γερμανία.
Η μέση τιμή της ΕΕ-28 ήταν 0,144 ευρώ ανά kWh.
Σε ότι αφορά την εξέλιξη των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τους μη οικιακούς καταναλωτές στην ΕΕ-28 το πρώτο εξάμηνο του 2008 αυξήθηκαν, μειώθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2009 και αυξήθηκαν πάλι κάθε εξάμηνο έως το πρώτο εξάμηνο του 2013.
Το δεύτερο εξάμηνο του 2013 η μέση τιμή υποχώρησε ελαφρά, πριν αυξηθεί αρκετά (4,3%) το πρώτο εξάμηνο του 2014, φθάνοντας το ανώτατο όριο των 0,123 ευρώ ανά kWh.
Μεταξύ του δευτέρου εξαμήνου του 2014 και του δεύτερου εξαμήνου του 2016 παρατηρήθηκε μια πτωτική τάση.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, παρατηρήθηκε μικρή αύξηση κατά λιγότερο από 1% σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2016.
Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους μη οικιακούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των μη ανακτήσιμων φόρων και εισφορών, μεταξύ του πρώτου εξαμήνου του 2016 και του πρώτου εξαμήνου του 2017 μειώθηκαν σε 17 από τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Οι υψηλότερες αυξήσεις τιμών παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (34,9%) και στη Σουηδία (8,5%), ενώ η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τους μη οικιακούς καταναλωτές μειώθηκε κατά 23,9% στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα κατά περίπου 8%.  

Πηγή

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[15/06/2018 - 8:20]
Δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Λειτουργό Αγοράς  Ηλεκτρικής Ενέργειας το Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μαρτίου-Απριλίου 2018   Δείτε...
[15/06/2018 - 8:14]
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος διοίκησης της απόδοσης, που θα συνδέει τις στρατηγικές προτεραιότητες του...
[15/06/2018 - 8:08]
Με τη σύμβαση αυτή ο ΑΔΜΗΕ αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην άρτια παροχή υπηρεσιών πρόγνωσης...
[15/06/2018 - 8:00]
Παρατείνεται  η ημερομηνία υποβολής προσφορών κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και ορίζεται ως νέα η 28η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ