Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση των «Κατευθυντηρίων Γραμμών ως προς τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» - Energy Register - Energy Register

Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση των «Κατευθυντηρίων Γραμμών ως προς τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)»

[16/06/2021 - 3:47 μμ]

Στις 7 Ιουνίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε το σχέδιο των αναθεωρημένων «Κατευθυντήριων γραμμών ως προς τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» (“Energy and Environmental State aid guidelines” / “EEAG”). Οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ εντός του 2022, τιτλοφορούνται ως «Climate, Energy and Environmental State aid guidelines (“CEEAG”)», σε επισήμανση του στρατηγικού στόχου της Ένωσης για την προστασία του Κλίματος.

Η αναθεώρηση συνίσταται ιδίως στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών σε νέους τομείς (π.χ. ενισχύσεις για “clean mobility”, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, για την απόσυρση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με τα πλέον ρυπογόνα καύσιμα, όπως για παράδειγμα άνθρακα, λιθάνθρακα και αργό πετρέλαιο, καθώς και για την παροχή σε ενεργοβόρους καταναλωτές εκπτώσεων από ενεργειακά τέλη) και σε όλες τις τεχνολογίες που μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) και σε μια ευέλικτη εφαρμογή κανόνων συμβατότητας.

Μέσω αυτού του ευρύτερου πεδίου εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η ενίσχυση κατευθύνεται αποτελεσματικά όπου απαιτείται για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, περιορίζεται σε ό, τι απαιτείται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς. Η αναθεώρηση στοχεύει επίσης στη διασφάλιση της ευθυγράμμισης και της συνοχής με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, διευκολύνοντας τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, ιδίως εκείνα που είναι πιο ρυπογόνα.

Μπορείτε να συμμετάσχετε σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-ceeag_en

Σημειώνεται ότι η διαβούλευση λήγει στις 2 Αυγούστου 2021.

Τέλος, στο πλαίσιο της εξέτασης από τη ΡΑΕ της σκοπιμότητας συμμετοχής της στην ως άνω Δημόσια Διαβούλευση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους (με την επισήμανση τυχόν εμπιστευτικότητας) επί του σχεδίου των Κατευθυντήριων Γραμμών και στην Αρχή είτε με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@rae.gr ή εγγράφως, έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021.

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[29/07/2021 - 1:50]
«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εντοπίζει το πρόβλημα των αυθαιρέτων κατηγορίας 5 και προτείνει λύσεις σήμερα, ενώ η κυβέρνηση παραδέχεται απλά το πρόβλημα...
[29/07/2021 - 1:43]
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (06) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών...
[29/07/2021 - 1:02]
Απευθύνεται σε νέους, απόφοιτους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, που αναζητούν εργασιακή εμπειρία, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να εντοπίσουν...
[29/07/2021 - 12:54]
Κατόπιν συνεννόησης με το ΥΠΕΝ, αλλά και σχετικού αιτήματος αρκετών ενταγμένων Δήμων στην πρόσκληση για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), με δεδομένες...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ