Στοιχεία σταθμού ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00001
Εταιρεία: ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.16
Θέση/Δήμος: ΓΚΟΥΡΑ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ / ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 781/2012 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/9881/29.05.2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Μ. Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00001) της εταιρείας «ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
ΑΔΑ: Β4ΘΓΙΔΞ-Ρ9Ξ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/09/2012