Στοιχεία σταθμού ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01520
Εταιρεία: ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.05
Θέση/Δήμος: ΠΟΤΑΜΙ / ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 929/2012 Μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.338/οικ.7117/15.04.2010 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,05105 ΜW, στη θέση «Ποτάμι», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/11/2012
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,05105 ΜWp στα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια με αριθμούς 8, 9 και σε τμήμα του 40 του αγροκτήματος Ποντοηράκλειας στη θέση «ΠΟΤΑΜΙ» της Τοπικής Κοινότητας Ποντοηράκλειας της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, Δήμου Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 21/10/2012
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ. αριθ. πρωτ. 128792/5912/13-06-2012 Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς περί Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων, της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1,05105 MW, που προτείνεται να εγκατασταθεί στην θέση « Ποτάμι», στα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια 8Α, 9Β, 40Γ του αγροκτήματος Ποντοηράκλειας συνολικού εμβαδού 30.434,00 τ.μ. , Δήμου Παιονίας , Π.Ε. Κιλκίς, λόγω αλλαγής του κυρίου του έργου από «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 A.E.E.» σε « ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. » (έργο της 10ης ομάδας, κατηγορίας Β με α.α. 2 της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) , εγκατάσταση όχλησης χαμηλής σύμφωνα με την 3137/191/Φ.15/21-03-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1048/Β/04-04-2012).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/08/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 624/2012 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ (6/Φ16.338/οικ.7117/15.04.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01520) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,051 ΜW, στη θέση «Ποτάμι», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/07/2012
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ. αριθ. πρωτ. 111Π/10/28-09-2010 Απόφασης Νομάρχη Κιλκίς περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1,05105 MW, που προτείνεται να εγκατασταθεί στην θέση « Ποτάμι», στα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια 8Α, 9Β, 40Γ του αγροκτήματος Ποντοηράκλειας συνολικού εμβαδού 30.434,00 τ.μ. , Δήμου Παιονίας , Π.Ε. Κιλκίς, λόγω τροποποίησης του τεχνικού εξοπλισμού και αλλαγής του κυρίου του έργου από « ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 E.E. » σε «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 A.E.E.» (έργο της 10ης ομάδας, κατηγορίας Β με α.α. 2 της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) , εγκατάσταση όχλησης χαμηλής σύμφωνα με την 3137/191/Φ.15/21-03-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1048/Β/04-04-2012).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/06/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.338/οικ.7117/15.04.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ PV1 E.E.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-1520), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/12/2010