Στοιχεία σταθμού ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01525
Εταιρεία: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ)
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.20
Θέση/Δήμος: ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΑΝΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΟΝΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ / ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΚΟΖΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΖΑΝΗΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδραυλική ενέργεια (Μ.Υ.Η.Σ.), ισχύος 4,2 MW στη θέση «Πόταμος Αλιάκμονας –περιοχή Αιανής» εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Αιανής, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 21/01/2014