Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01525
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.20
Θέση/Δήμος: ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ - ΜΟΝΗ ΙΛΑΡΙΩΝΑ / ΚΟΖΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΖΑΝΗΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδραυλική ενέργεια (Μ.Υ.Η.Σ.), ισχύος 4,2 MW στη θέση «Πόταμος Αλιάκμονας –περιοχή Αιανής» εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Αιανής, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ1Γ-Α14
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 21/01/2014