Στοιχεία σταθμού ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-01531
Εταιρεία: ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.39
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΚΙΑ (Δ.Δ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ) / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της αριθμ. 536/13998/15-2-2012 Απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε. «Έγκριση επέμβασης για την εγκατάσταση 11 φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 5,5 ΜW, εντός δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, στη θέση «Κουκιά – Δαμαλά – Κοκορέτσια» περιοχής Τ.Κ.. Μουρικίου και Υπάτου του Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας, από την εταιρεία «ENERGEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε., και τους Κωνσταντίνο Παν. Κόλλια, Κωναταντίνο Λ. Κόλλια και Παρασκευή Λ. Κόλλια» ως προς τον συνολικό αριθμό των Φ/Σ από 11 σταθμούς σε 9 σταθμούς
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/11/2012
Έγκριση επέμβασης για την εγκατάσταση 11 φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 5,5 ΜW, εντός δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, στη θέση «Κουκιά – Δαμαλά – Κοκορέτσια» περιοχής Τ.Κ. Μουρικίου και Υπάτου του Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας, από την εταιρεία «ENERGEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε.» και τους Κωνσταντίνο Παν. Κόλλια, Κωναταντίνο Λ. Κόλλια και Παρασκευή Λ. Κόλλια.
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/02/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.584/οικ.8476/03.05.2010 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01531) της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ.ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 09/01/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.584/οικ.8476/03.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01531), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/03/2011
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,992 ΜW της εταιρείας ''ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.'' στη θέση «Κουκιά» Δ.Δ. Μουρικίου του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/12/2010