Στοιχεία σταθμού ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-01532
Εταιρεία: ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 3.99
Θέση/Δήμος: ΠΥΡΙ Δ.Δ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ / ΣΠΑΡΤΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 35663/6664/26-10-2010 (ΙΣΑ/Π.Π) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία ΄΄ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΣΙΜΕΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄ και διακριτικό τίτλο ΄΄ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΄΄ άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 3,992 MWp, στη θέση 'Πυρί' τ.κ. Λευκοχώματος της δ.ε. Φάριδος του ήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, λόγω παράτασης του χρόνου ισχύος
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/01/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.579/οικ. 8477/03.05.2010 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01532) της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ.ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 09/01/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠEKA Δ6/Φ16.579/οικ. 8477/03.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01532), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/03/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 3,992 MW της εταιρείας ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ στη θέση Πυρί του ΔΔ Λευκοχώματος Δήμου Φάριδος Νομού Λακωνίας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 28/10/2010