Στοιχεία σταθμού UTILITAS SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. UTILITAS SOLARIS AE)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01533
Εταιρεία: UTILITAS SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. UTILITAS SOLARIS AE)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.87
Θέση/Δήμος: ΦΡΑΓΚΙΑΤΟΥΛΑ / ΠΗΝΕΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΛΕΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: UTILITAS SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. UTILITAS SOLARIS AE)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «UTILITAS SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «UTILITAS SOLARIS Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 4,86MWp στη θέση 'Φραγκιατούλα' της Δημοτικής Κοινότητας Τραγανού της Δημοτικής Ενότητας Τραγανού του Δήμου Πηνειού της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΟΡ1Φ-ΦΩΗ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/02/2012
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 8005/112563/30-09-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5,3526 MWp (μετά την επαύξηση) ιδιοκτησίας «UTILITAS SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.Ε.», σε γήπεδο εμβαδού 99.149 τ.μ. στη θέση «Φραγκιατούλα» της Τ.Κ. Τραγανού του Δήμου Πηνείας της Π.Ε. Ηλείας».
ΑΔΑ: 4ΑΓΥΟΡ1Φ-ΞΤ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/04/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.566/οικ.8471/03.05.2010 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 2094/2010 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «UTILITAS SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «UTILITAS SOLARIS», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01533), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α12ΙΔΞ-3
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/03/2011
Χορήγηση στην εταιρεία «UTILITAS SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «UTILITAS SOLARIS Α.Ε.») άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4,86MWp στη θέση 'Φραγκιατούλα' Δ.Δ. Τραγανού του Δήμου Τραγανού του Νομού Ηλείας.
ΑΔΑ: 4ΙΦΝΕΣ-37
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 13/12/2010
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ16.566/οικ.8471/03.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,86MW στη θέση «Φραγκιατούλα» του Δήμου Τραγανού, του Νομού Ηλείας, της εταιρείας «UTILITAS SOLARIS Α.Ε»
ΑΔΑ: 4Ι0ΞΙΔΞ-9
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2010
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,866 MW ιδιοκτησίας «UTILITAS SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.Ε.», σε γήπεδο εμβαδού 99.149 τ.μ. στη θέση «Φραγκιατούλα» του Δήμου Τραγανού Ν. Ηλείας».
ΑΔΑ: 4ΙΚΣΕΣ-Φ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/10/2010