Στοιχεία σταθμού LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01534
Εταιρεία: LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.84
Θέση/Δήμος: ΦΑΡΑΓΓΙ / ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΟΔΟΠΗΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 270/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.772/οικ.8478/03.05.2010 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01534) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,843 MW, στη θέση «Φαράγγι», της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 01/08/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.772/οικ. 8478/03.05.2010 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01534) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/12/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 263/2014 Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠEKA Δ6/Φ16.772/οικ.8478/3.05.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01534) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 MW στη θέση «Φαράγγι», της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/05/2014
Περίληψης Αναβίωσης της με Α.Π. 11218/Φ.Φ/Β.25/11.07.2011 άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 ΜWp στην εταιρεία με την επωνυμία εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», στη θέση «Φαράγγι» του Δήμου Αρριανών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 13/03/2014
«Χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 1,843 MW, στην εταιρεία με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Φαράγγι» του Δήμου Αρριανών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/07/2011
Έγκριση περιβαλλοντικων όρων για το έργο 'Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 1,84 Mw' από την εταιρεία ' Lithos Aiolos ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε', που πρόκειται να εγκατασταθεί σε δασικί έκταση στη θέση 'Φαράγγι' του Δήμου Αρριαών της Π.Ε. Ροδόπης. (Ορθή Επανάληψη)
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 01/06/2011
Διαβίβαση φακέλου Περιβαλλοντικής Έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΥΑ υπ' αρίθ. οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 663/26-05-2006), για την εγκατάσταση «Φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 1843 KW», από την «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» που πρόκειται να εγκατασταθεί σε δασική έκταση στην περιοχή «Φαράγγι» της Κοινότητας Οργάνης, Ν. Ροδόπης
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Διαβίβαση φακέλου
Ημερομηνία: 25/10/2010