Στοιχεία σταθμού ΔΟΜΟΚΑΤ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01536
Εταιρεία: ΔΟΜΟΚΑΤ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.90
Θέση/Δήμος: ΓΕΝΤΖΕΛΗ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΑΛΜΥΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΟΜΟΚΑΤ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Άδεια λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Φ/Β) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,904 MWp, στη θέση «Γεντζελή» του Δ.Δ Ευξεινούπολης του Δήμου Αλμυρού, Π.Ε Μαγνησίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΟΜΟΚΑΤ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 15/05/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ16.240/οικ.8703/04.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,904 MW στη θέση «Γεντζελή» του Δ.Δ. Ευξεινούπολης, του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, της εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/01/2011