Στοιχεία σταθμού ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01537
Εταιρεία: ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΒΙΟΜΑΖΑ
Ισχύς(MW): 3.00
Θέση/Δήμος: Ο.Τ. 28, ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της Απόφασης αρ. πρωτ. 149/18-2-2011 ( ορθή επανάληψη 2/3/2011) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.») άδειας εγκατάστασης από σταθμό εκμετάλλευσης βιοαερίου, 3MWe, στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Πατρών της Δημοτικής Ενότητας Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω παράτασης του χρόνου ισχύος.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/02/2013
Χορήγηση στην εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.») άδειας εγκατάστασης από σταθμό εκμετάλλευσης βιοαερίου, 3MWe, στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Πατρών της Δημοτικής Ενότητας Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του Νομού Αχαΐας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 01/03/2011
Χορήγηση στην εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.») άδειας εγκατάστασης από σταθμό εκμετάλλευσης βιοαερίου, 3MWe, στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Πατρών της Δημοτικής Ενότητας Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του Νομού Αχαΐας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 21/02/2011
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (π.ο.) του έργου «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΑΠΟ Α.Π.Ε. (ΒΙΟΑΕΡΙΟ) ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ» ισχύος 3 MW στη ΒΙ.ΠΕ Ν. Αχαΐας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ ΑΒΕΕ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 25/11/2010
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (π.ο.) του έργου «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΑΠΟ Α.Π.Ε. (ΒΙΟΑΕΡΙΟ) ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ» ισχύος 3 MW στη ΒΙ.ΠΕ Ν. Αχαΐας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ ΑΒΕΕ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 10/10/2010