Στοιχεία σταθμού ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΑΡΧΑΝΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01538
Εταιρεία: ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΑΡΧΑΝΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.27
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΚΚΟΣ / ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΑΡΧΑΝΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,274 MW, με προϋπολογισμό έργου 2.293.200 Ευρώ στην εταιρεία ¨ΤΖΑΣΠΕΡ PV-ΑΡΧΑΝΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ. ¨ΤΖΑΣΠΕΡ PV-ΑΡΧΑΝΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.¨, στη θέση ¨Κούκκος¨ του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 25/07/2013
Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,274 MW, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΡV ΑΡΧΑΝΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην θέση «Κούκκος», του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, ως προς τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/05/2013
Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,274 MW, της εταιρείας ¨ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΡV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, στην θέση ¨Κούκκος¨, του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, ως προς την επωνυμία του δικαιούχου και ως προς τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/03/2012
Για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.809/οικ.8474/03.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο- 45386/22.11.2010 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,274 ΜW, στη θέση «Κούκκος», του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας , της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/11/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,274 ΜW, της εταιρείας ¨ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-PV1 AΝΩΝΥΜΗ EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ¨, στην θέση ¨Κούκκος¨ του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 31/07/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.809/οικ.8474/03.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ PV1 E.E.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-1538), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/12/2010