Στοιχεία σταθμού ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01539
Εταιρεία: ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.50
Θέση/Δήμος: ΓΛΥΤΣΟ / ΔΕΛΦΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΩΚΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση επέμβασης σε δημoτική έκταση δασικού χαρακτήρα για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την εταιρεία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - PV 1 Α.Ε.Ε. συνολικού εμβαδού 11.251,00 τ.μ. στη θέση «Γλυτσό» Δ.Ε. Δεσφίνας Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας.
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 04/11/2012
Τροποποίηση Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων του ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ισχύος 1,497 ΜW της «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. – PV1 A.E.E.» στη θέση «Γλυτσό» Δ.Ε. Δεσφίνας Δήμου Δελφών Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/09/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 621/2012 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6 Φ16.805/8473/03.05.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01539) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,497 ΜW, στη θέση «Γλυτσό», της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/07/2012