Στοιχεία σταθμού ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - PV 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01539
Εταιρεία: ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - PV 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.50
Θέση/Δήμος: ΓΛΥΤΣΟ / ΔΕΛΦΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΩΚΙΔΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - PV 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση επέμβασης σε δημoτική έκταση δασικού χαρακτήρα για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την εταιρεία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - PV 1 Α.Ε.Ε. συνολικού εμβαδού 11.251,00 τ.μ. στη θέση «Γλυτσό» Δ.Ε. Δεσφίνας Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας.
ΑΔΑ: Β42ΧΟΡ10-ΠΔΟ
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 04/11/2012
Τροποποίηση Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων του ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ισχύος 1,497 ΜW της «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. – PV1 A.E.E.» στη θέση «Γλυτσό» Δ.Ε. Δεσφίνας Δήμου Δελφών Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
ΑΔΑ: Β4ΘΥ7ΛΗ-8Λ0
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/09/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 621/2012 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6 Φ16.805/8473/03.05.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01539) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,497 ΜW, στη θέση «Γλυτσό», της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΔΑ: Β41ΞΙΔΞ-9ΟΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/07/2012