Στοιχεία σταθμού ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΑΡΧΑΝΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01540
Εταιρεία: ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΑΡΧΑΝΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.82
Θέση/Δήμος: ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ / ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΑΡΧΑΝΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,815 MW, με προϋπολογισμό έργου 3.267.000 Ευρώ στην εταιρεία ¨ΤΖΑΣΠΕΡ PV-ΑΡΧΑΝΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ. ¨ΤΖΑΣΠΕΡ PV-ΑΡΧΑΝΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.¨, στη θέση ¨Αμυγδαλιά¨ του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/08/2013
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 792/81745/1-8-2011 Απόφασης Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας χορήγησης άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,815 ΜW, στην εταιρεία ¨ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, στην θέση ¨Αμυγδαλιά¨ του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ.655/44894/14-3-2012 Απόφαση του ιδίου φορέα, ως προς την επωνυμία του δικαιούχου σε ¨ΤΖΑΣΠΕΡ PV-ΑΡΧΑΝΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, με δ.τ. ¨ΤΖΑΣΠΕΡ PV-ΑΡΧΑΝΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.¨ και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, εκ νέου ως προς τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/06/2013
Τροποποίηση της με αριθμ. 1180/23-7-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) φωτοβολταϊκού σταθμού (Φ/Β) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 1,815 MW της εταιρείας «JASPER ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ – PV1 E.E» που πρόκειται να εγκατασταθεί στην θέση «ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ» του Δήμου Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας στη νέα επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΑΡΧΑΝΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως κάτωθι
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/05/2013
Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,815 MW, της εταιρείας ¨ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΡV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, στην θέση ¨Αμυγδαλιά¨, του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, ως προς την επωνυμία του δικαιούχου και ως προς τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/03/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.803/οικ.8472/03.05.2010 (ΑΔ-01540) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-45387/22.11.2010 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,815 ΜW, στη θέση «Αμυγδαλιά», του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας με την επωνυμία ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/11/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,815 ΜW, της εταιρείας ¨ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-PV1 AΝΩΝΥΜΗ EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ¨, στην θέση ¨Αμυγδαλιά¨ του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 31/07/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.803/οικ.8472/03.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ PV1 E.E.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-1540), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/12/2010