Στοιχεία σταθμού ΤΖΑΣΠΕΡ PV - ΚΑΣΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01541
Εταιρεία: ΤΖΑΣΠΕΡ PV - ΚΑΣΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.50
Θέση/Δήμος: ΚΑΣΤΡΟ / ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΖΑΣΠΕΡ PV - ΚΑΣΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Άδεια λειτουργίας Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 1,497 MWp, στη θέση «Κάστρο» του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΚΑΣΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 13/02/2012
Τροποποίηση της με αρ. 8530/810/18/3/20111 Άδειας Εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,497 MW, της «ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΚΑΣΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Κάστρο», του Δήμου Ορχομενού, Π.Ε. Βοιωτίας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/10/2011
Μεταβίβαση και μεταβολή των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.768/οικ.8475/03.05.2010, όπως αυτή έχει μεταβληθεί με την από 15.11.2010 (Ο-45301) βεβαίωση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,497 MW στη θέση «Κάστρο» του Δήμου Ορχομενού (πρώην Δήμος Ακραιφνίας), του Νομού Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.- PV 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/07/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β) ισχύος 1,497 ΜWp, στη θέση «Κάστρο» της Δ.Ε. Ακραιφνίας του Δήμου Ορχομενού του Νομού Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ - PV1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 20/03/2011