Στοιχεία σταθμού EDF EN S.A & ΣΙΑ -ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 Ε.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-01543
Εταιρεία: EDF EN S.A & ΣΙΑ -ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 Ε.Ε
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 7.62
Θέση/Δήμος: ΚΑΡΑΟΥΛΙ / ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EDF EN S.A & ΣΙΑ -ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 Ε.Ε

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 71/2015 Ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.625/8747/05.05.2010 (αρ. μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01543) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 7,62 MW στη θέση «ΚΑΡΑΟΥΛΙ», των Δημοτικών Ενοτήτων Άργους
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 12/02/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.625/οικ.8747/05.05.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01543) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕREN GROUPE S.A
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 28/11/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 322/2014 Tροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.625/8747/05.05.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01543) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 7,62 MW στη θέση «Καραούλι», της Δημοτικής Ενότητας Λέρνας, των Δήμων Άργους-Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της εταιρείας «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/06/2014
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 7,6 ΜWp (32.296 Φ/Β πλαίσια X 235 Wp/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «EDF EN GREECE AE
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/09/2011
Γνωμοδότηση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 7,62 MW της εταιρείας 'EDF EN GREECE AE ΣΙΑ – Άγιος Γεώργιος ΙΕΕ' στη θέση 'Καραούλι' Δήμου Άργους – Μυκηνών Ν. Αργολίδας»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 08/08/2011