Στοιχεία σταθμού ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΥΗΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΤΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00152
Εταιρεία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΥΗΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΤΗΣ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.00
Θέση/Δήμος: ΛΑΓΚΑΔΙΩΤΗΣ / ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΥΗΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΤΗΣ

Ιστορικό Αδειών

Παράταση ισχύος της με αριθμό 3653/80139/26.05.2010 απόφασης της Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (δ.τ. Μ.Υ.Η.Σ Λαγκαδιώτης) ισχύος 0,995 ΜW, στο υδατόρεμα «Λαγκαδιώτη» του Δ.Δ.Μεσοβουνίου του Δήμου Αργιθέας του Ν. Καρδίτσας, όπως παρατάθηκε και ισχύει με την ΑΠΔΘΣΕ/ΔΤΕ/1760/122273/ 10.07.2012.
ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΟΡ10-ΙΡΝ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 28/07/2013
Παράταση ισχύος της με αριθμό 3653/80139/26.05.2010 απόφασης της Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (δ.τ. Μ.Υ.Η.Σ Λαγκαδιώτης) ισχύος 0,995 ΜW, στο υδατόρεμα «Λαγκαδιώτη» του Δ.Δ.Μεσοβουνίου του Δήμου Αργιθέας του Ν. Καρδίτσας.
ΑΔΑ: Β41ΕΟΡ10-ΦΨ9
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/07/2012