Στοιχεία σταθμού 8ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01547
Εταιρεία: 8ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 36.00
Θέση/Δήμος: ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΣ-ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ / ΣΚΥΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: 8ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 358/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1193/οικ.9179/10.05.2010 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01547, για αιολικό ισχύος 36 MW στη θέση «Κατάστιχος - Καλόγηρος», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «8ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «8ο Α/Π ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 04/05/2017