Στοιχεία σταθμού 1ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01549
Εταιρεία: 1ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 67.20
Θέση/Δήμος: ΜΑΒΟΥΡΝΑΔΕΣ-ΒΟΥΒΑ-ΚΑΣΤΡΙ-ΣΧΟΙΝΟΧΟΡΤΗ / ΣΚΥΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: 1ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 359/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1192/οικ.9178/10.05.2010 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01549, για αιολικό ισχύος 18 MW στη θέση «Μαέρια – Κοράκια - Βρομούσα», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας,, στην εταιρεία «7ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «7ο Α/Π ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.».
ΑΔΑ: ΩΛΛΥΙΔΞ-ΔΣΕ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 04/05/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Υ.Π.Ε.Κ.Α. Δ6/Φ17.1192/οικ.9178/10.05.2010 (ΑΔ-01549) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 36 MW στη θέση «Μαεριά – Κοράκια – Βρομούσα» του Δήμου Σκύρου του Νομού Ευβοίας, της εταιρείας «7ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.»
ΑΔΑ: 4Α92ΙΔΞ-3
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/01/2011