Στοιχεία σταθμού BANKSIA LIMITED & ΣΙΑ Ε.Ε. Δ.Τ. SOL INVICTUS 1 E.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01550
Εταιρεία: BANKSIA LIMITED & ΣΙΑ Ε.Ε. Δ.Τ. SOL INVICTUS 1 E.E.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.04
Θέση/Δήμος: Δ.Δ. ΝΕΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ / ΚΙΛΚΙΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: BANKSIA LIMITED & ΣΙΑ Ε.Ε. Δ.Τ. SOL INVICTUS 1 E.E.

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη της με Α.Π. 25211/1-4-2013 (ΔΤΕ-ΑΔΜΘ) Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 4,04 ΜW στα αγροτεμάχια 166, 167, 171, 172, 173 και 174 του αγροκτήματος Νέου Γυναικόκαστρου, του Δήμου Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, από την εταιρεία με την επωνυμία «BANKSIA LIMITED & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «SOL INVICTUS Ε.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 02/04/2013
Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 14090/10/31-01-2011 (ΑΔΑ 4ΑΡΩΟΡ1Υ-Ν) Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για τηνγια την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 4,04 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «BANKSIA LIMITED & SIA E.E.» και διακριτικό τίτλο «SOL INVICTUS E.E.», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 166, 167, 171, 172, 173 και 174 του αγροκτήματος Νέου Γυναικόκαστρου, στο Δήμο Κιλκίς, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/03/2013
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 4,04 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «SOL INVICTUS E.E.», που θα εγκατασταθεί στα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια 166, 167, 171, 172, 173 και 174 του αγροκτήματος Νέου Γυναικόκαστρου, στο Δήμο Πικρολίμης του Νομού Κιλκίς (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας, με Α/Α 12 και κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0.γ, και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης)
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/01/2011