Στοιχεία σταθμού 5ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01553
Εταιρεία: 5ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 12.00
Θέση/Δήμος: ΜΑΒΟΥΡΝΑΔΕΣ - ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙ- ΜΑΚΡΥΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ / ΣΚΥΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: 5ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 361/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1190/οικ.9177/10.05.2010 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01553, για αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW στη θέση «Μαβουρνάδες-Αστροπελέκι-Μακριά Στεφάνια», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «5ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «5ο Α/Π ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 04/05/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Υ.Π.Ε.Κ.Α. Δ6/Φ17.1190/οικ.9177/10.05.2010 (ΑΔ-01553) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Μαβουρνάδες – Αστροπελέκι – Μακρυά Στεφάνια» του Δήμου Σκύρου του Νομού Ευβοίας, της εταιρείας «5ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/01/2011