Στοιχεία σταθμού 1ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01554
Εταιρεία: 1ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 75.60
Θέση/Δήμος: ΠΕΖΗ-ΔΑΦΝΗ-ΠΕΝΤΕΚΑΛΗ-ΤΣΟΡΟΥΣ-ΚΟΧΥΛΑΣ-ΤΟΥΒΛΑ / ΣΚΥΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: 1ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 362/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1189/οικ.9174/10.05.2010 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01554, για αιολικό σταθμό ισχύος 33 MW στη θέση «Τσόρους», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «4ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «4ο Α/Π ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.».
ΑΔΑ: 6ΝΑΘΙΔΞ-Φ9Ρ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 04/05/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Υ.Π.Ε.Κ.Α. Δ6/Φ17.1189/οικ.9174/10.05.2010 (ΑΔ-01554) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση «Τσόρους» του Δήμου Σκύρου του Νομού Ευβοίας, της εταιρείας «4ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.»
ΑΔΑ: 4Α92ΙΔΞ-4
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/01/2011