Στοιχεία σταθμού 3ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01555
Εταιρεία: 3ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 24.00
Θέση/Δήμος: ΠΕΝΤΕΚΑΛΗ - ΚΟΧΥΛΑΣ - ΤΟΥΒΛΑ / ΣΚΥΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: 3ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 363/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1188/οικ.9176/10.05.2010 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01555, για αιολικό ισχύος 24 MW στη θέση «Πεντεκάλη – Κόχυλας - Τούβλα», της Δημοτικής Ενότητας Σκύρου, του Δήμου Σκύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «3ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «3ο Α/Π ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 04/05/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Υ.Π.Ε.Κ.Α. Δ6/Φ17.1188/οικ.9176/10.05.2010 (ΑΔ-01555) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 27 MW στη θέση «Πεντεκάλη – Κόχυλας – Τούβλα» του Δήμου Σκύρου του Νομού Ευβοίας, της εταιρείας «3ο ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΥΡΟΥ Ε.Π.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/01/2011